Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 31, Issue 3, pp 136–137 | Cite as

Normen en waarden in de wetenschap

 • A. Noteboom
 • J. Dekker
Forum
 • 74 Downloads

Samenvatting

Een kritische houding ten opzichte van de door Snellen en Eurelings-Bontekoe (2003) beschreven NVM-profielinterpretatie is terecht, maar deze methode op bagatelliserende en beledigende wijze de prullenmand inschrijven zonder volledige naamsvermelding niet. Ook al staat het valideringsproces nog in de kinderschoenen, de resultaten van de beschreven valideringsstudie zijn veelbelovend en de klinische relevantie van de methode is naar onze mening duidelijk. Zoals Eurelings en Snellen zelf al aangeven in hun dupliek in het januarinummer van dit tijdschrift wordt de door hen beschreven methode in de praktijk op grote schaal gebruikt.

Literatuur

 1. Derksen, J.J.L., Hummelen, J.W., & Bouwens, J.M.P. (1988). Structurele diagnostiek en het structurele interview. Tijdschrift voor Psychiatrie, 30, 445-459.Google Scholar
 2. Eurelings-Bontekoe, E.H.M, & Snellen, W.M. (red.) (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Noteboom, A. (2004). Beleidsnotitie: procedure rond afname screening. Amsterdam: Mentrum.Google Scholar
 4. Snellen, W.M., & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van theoriegestuurde profielinterpretatie van de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM). In E.H.M. Eurelings-Bontekoe en W.M. Snellen (red.), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • A. Noteboom
  • 1
 • J. Dekker
 1. 1.

Personalised recommendations