Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 30, Issue 4, pp 165–165 | Cite as

J. Wijnberg (2003). In het diepste van de ziel is niets te zien. Provocatieve psychologie. Schiedam: Scriptum publishers. 159 pp., prijs € 17,95

  • Rob Stoffer
Gelezen
  • 9 Downloads

Samenvatting

Jeffrey Wijnberg is vrij gevestigd psychotherapeut, docent aan het Instituut Eclectische psychologie en columnist in De Telegraaf. In het diepste van de ziel is niets te zien is een verzameling gedeeltelijk eerder verschenen essays.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Rob Stoffer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations