Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 30, Issue 1, pp 39–41 | Cite as

Personality disorders: from scientific data to theoretical models and clinical practice. Workshop onder leiding van John Clarkin en John Livesley. Amersfoort, 26 en 27 maart 2003

  • Eline Brood
  • Anne Lindenborn
  • Milo Oudenhoven
Gehoord

Samenvatting

De Symfora-groep organiseerde deze tweedaagse workshop in het nascholingsprogramma ‘Psychiatrie in progressie’. Het was de eerste keer dat deze twee vooraanstaande klinische wetenschappers samen een symposium verzorgden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Eline Brood
    • 1
  • Anne Lindenborn
  • Milo Oudenhoven
  1. 1.

Personalised recommendations