Advertisement

Attachment: diagnostiek en behandeling in de bondingpsychotherapie. Studiedag van de Vereniging voor Bondingpsychotherapie. Rotterdam, 21 februari 2003

 • Martien Kooyman
Gehoord
 • 24 Downloads

Samenvatting

Bondingpsychotherapie is een vorm van intensieve groepstherapie en de Vereniging voor Bondingpsychotherapie werd opgericht door psychotherapeuten in Nederland en Vlaanderen die werken met deze therapievorm. Haar grondlegger, Daniel Casriel, een Amerikaanse psychiater en psychoanalyticus, ging ervan uit dat bonding, een toestand van lichamelijke en geestelijke nabijheid, een noodzakelijke levensbehoefte is en dat een tekort als kind en ook als volwassenen leidt tot disease, een lichamelijk en/of geestelijk onwelzijn.

Literatuur

 1. Bartolomew, K., & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young adults. A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York: Basic books.Google Scholar
 3. Fonagy, P., Steele, M., Leigh, K., Kennedy, R., Mattoon, G., & Target, M. (1994). Attachment, the reflective self and borderline states. The predictive specificity of the adult attachment interview and pathological emotional development. In S. Goldberg, R. Muir & J. Kerr (Eds.) Attachment theory: Social development and clinical perspectives. New Jersey: ­Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 4. Gerstenberg, I. (2000). Bondinggruppen, Effekt und Bindungsstilen. Oberzeuzheim: Daniel Casriel Institut.Google Scholar
 5. Klerk-Roskam Abbing, J. de (1994). De Casriel-methode. In T.J.C. Berk, T.A.E. Hoijtink, M. El Boushy, M. van Noort, E. Gans & G. te Lintelo, Handboek groepspsychotherapie (pp. M4.1 – M4.34). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 6. Ruiter, C. de, & IJzendoorn, M.H. van (1992). Agoraphobia and anxious ambivalent attachment: an integrative review. Journal of Anxiety Disorders, 6, 365-381.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Martien Kooyman
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations