Advertisement

A. Sprey (2002). Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie.

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 470 pp., prijs €51,50
  • Rik Schacht
Gelezen
  • 167 Downloads

Samenvatting

Het ‘Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen’ van Adriaan Sprey is voor de cognitieve gedragstherapie in Nederland en Vlaanderen een interessante aanwinst. Het boek integreert de sterk toegenomen maar versnipperd aanwezige kennis op het vlak van diagnostiek en therapie van persoonlijkheidsstoornissen binnen het cognitief-gedragstherapeutische model. Deze integratie is geslaagd en biedt een leidraad voor diagnostiek en therapie waar de cognitieve gedragstherapeut zijn voordeel mee kan doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Rik Schacht
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations