Advertisement

Ton van Broekhoven. Alcoholverslaving. Praktijkreeks Gedragstherapie - deel 14.

Bohn Stafleu Van Loghum. 112 pp., prijs € 22,-
  • Geert Dom
Gelezen
  • 156 Downloads

Samenvatting

Het is op zichzelf al een hele prestatie om op nauwelijks meer dan 100 pagina`s een overzicht te geven van de relevantste elementen van de complexe problematiek die alcoholverslaving is. Het lijkt helemaal overmoedig om te proberen om in dezelfde ruimte nog een nuttig bruikbaar praktisch behandelgedeelte te verwerken. De auteur is naar mijn mening op beide punten ruimschoots in zijn opzet geslaagd. Op een erg compacte, maar vlot leesbare manier bundelt hij een grote hoeveelheid relevante informatie. De literatuur waar hij op voortbouwt, is actueel en representatief voor de huidige wetenschappelijke stand van zaken.

Literatuur

  1. DiClemente, C.C., & Prochaska, J.O. (1998). Towards a comprehensive transtheoretical model of change. In W.R. Miller & N. Heather (Eds.). Treating addictive behaviors. New York: Plenium Press.Google Scholar
  2. Hunt, G.M., & Arzin, N.H. (1973). A community reinforcement approach to alcoholism. Behaviour Research and Therapy, 11,91-104.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Marlatt, G.A., & Gordon, J.R. (1985). Relapse prevention. New York: Guilford Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Geert Dom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations