Advertisement

A.R. Boerwinkel en W.J. Gomperts (2001). Alleen en met z’n tweeën. One- en two-person psychologie in de psychoanalyse. Assen: Van Gorcum. 106 pp., prijs € 13,57

  • Jef Dehing
Gelezen

Samenvatting

Dit boekje is de neerslag van een studiedag die gewijd was aan een belangrijke paradigmaverschuiving in het psychoanalytische denken. Het ‘klassieke’ eenpersoonsmodel was geschoeid op de leest van ‘de moderne wetenschappelijkheid’: een ‘neutrale’ analyticus die objectief en onbewogen de psychische wereld van zijn analysant onderzoekt. Het model is tegelijkertijd heel autoritair: de analyticus is een deskundige en weet beter dan de analysant wat er in deze laatste omgaat. In het eenpersoonsmodel staan de driftmatige impulsen en de afweer ertegen op de voorgrond. Objectrelaties zijn er secundair; het intrapsychische conflict staat centraal.

Literatuur

  1. Cambien, J. (1999). Over ‘The Matrix of the Mind’ (Thomas Ogden). In Psychoanalytische Studies 17, pp. 5-14. Brussel: Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse.Google Scholar
  2. Freud, S. (1912). Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung. In S. Freud (1975), Schriften zur Behandlungs-technik, Ergänzungsband, Sigmund Freud Studienausgabe (pp. 169-180). Frankfurt am Main: Fischer Verlag.Google Scholar
  3. Thys, M. (1999). Dialectiek, subjectiviteit en disconnectie. Kanttekeningen bij ‘Subjects of Analysis’ (Thomas Ogden). In Psychoanalytische Studies 18, pp. 5-25. Brussel: Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Jef Dehing
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations