Advertisement

Next stop: Prague. 32e congres van de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Maastricht, 19-21 september 2002.

  • Jan Jaspers
Gehoord
  • 22 Downloads

Samenvatting

In 2002 hield de Vereniging voor Gedragstherapie géén jaarlijkse Najaarsconferentie. In plaats daarvan organiseerde zij in samenwerking met de Universiteit Maastricht de Europese conferentie voor gedragstherapeuten. Meer dan 1000 deelnemers, waarvan ongeveer driekwart uit Nederland, waren naar Maastricht afgereisd. Het programma bood een keur aan vooraanstaande keynote speakers, interessante workshops en vooral een groot aantal symposia waarin onderzoek en praktijk op zeer uiteenlopende gebieden aan bod kwam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Jan Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations