Advertisement

Inleiding

  • Jan Jaspers
Inleiding
  • 9 Downloads

Samenvatting

Wij schrijven inmiddels al weer 2003. In september 2002 is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voorstel ingediend voor het specialisme klinisch psycholoog volgens artikel 14 van de Wet BIG. Op het moment dat ik deze inleiding schrijf, is nog niet bekend of hiervoor groen licht wordt gegeven. Begin dit jaar starten op verschillende plaatsen in Nederland postdoctorale opleidingen die moeten leiden tot de registratie van dit specialisme. Ook als de ministeriële erkenning op dat moment nog niet rond is, zal de opleiding van start gaan. Dit merkwaardige gegeven wordt hier gememoreerd omdat psychotherapie een belangrijk onderdeel vormt van deze opleiding. Voor mij is onduidelijk wat de omvang en aard van het psychotherapieonderwijs in de opleiding zal zijn. Er zijn echter genoeg redenen om bezorgd te zijn over de toekomstige opleiding tot psychotherapeut.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Jan Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations