Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 28, Issue 6, pp 210–211 | Cite as

Ph. Spinhoven, T.K. Bouman en C.A.L. Hoogduin (red.) (2001). Behandelingsstrategieën bij somatoforme stoornissen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 124 pp., prijs € 21,45

  • Ben Reitsma
gelezen
  • 39 Downloads

Samenvatting

In de reeks ‘Behandelingsstrategieën bij...’ is recentelijk een uitgave verschenen over somatoforme stoornissen. De redacteuren van dit boek signaleren in de klinische praktijk een duidelijke behoefte aan wetenschappelijk verantwoorde en praktisch toepasbare methoden om de verschillende somatoforme stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. In dit boek wordt dan ook vooral aandacht besteed aan diagnostiek en behandelingsmogelijkheden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Ben Reitsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations