Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 28, Issue 6, pp 197–199 | Cite as

Psychische arbeidsongeschiktheid

Een repliek
  • René H. M. Stommel
Forum
  • 10 Downloads

Samenvatting

Met veel plezier heb ik de reactie van collega Ria Reul gelezen op mijn artikel over psychische arbeidsongeschiktheid. Zij heeft de gelegenheid aangegrepen om haar visie op het probleem te geven en zij doet dat op een levendige en concrete wijze. Ik beschouw haar bijdrage als een welkome aanvulling op mijn meer abstracte analyse van het probleem van de psychische arbeidsongeschiktheid en de oplossing daarvan, in het bijzonder de rol daarin van de GGZ en van de psychotherapeut.

Literatuur

  1. Lampropoulos, G. K. (2001). Bridging technical eclecticism and theoretical integration: Assimilative integration. Journal of Psychotherapy Integration, 11, 5-19. (Vertaald in: Toegang tot de Psychotherapie Internationaal 2002, 123-142).CrossRefGoogle Scholar
  2. Lawick, J. van (2002). De toekomst van de GGZ. Een interview met Paul Kuypers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 319-328.Google Scholar
  3. Westen, D., & Morrison, K. (2001). A multidimensional meta-analysis of treatments for depression, panic, and generalized anxiety disorder: An empirical examination of the status of empirically supported therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 875-899.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • René H. M. Stommel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations