Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 27, Issue 4, pp 144–145 | Cite as

Munchausen by proxy is meer dan persoonlijkheids- en/of ouderschapspathologie.

Een reactie op Munchausen by proxy. Gestoord ouderschap – zieke kinderen van R. Vecht en Wat beweegt de moeders bij Munchausen by proxy? van A. van der Pas
  • Martin Wiznitzer
Article
  • 91 Downloads

Samenvatting

Munchausen by proxy (MBP) is misschien wel een van de bizarste medisch-psychiatrische beelden die in de afgelopen vijfentwintig jaar beschreven zijn. Het is een bijzondere vorm van kindermishandeling die op systemisch niveau gekenmerkt wordt door een ingewikkeld web van emotioneel moeilijk te vatten, contra-intuïtieve interacties tussen dader(s) en slachtoffer in een medische context.

Literatuur

  1. Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: A developmental-ecological analysis. Psychological Bulletin, 114, 413-434.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Cichetti, D., & Toth, S.L. (1995). A developmental psychopathology perspective on child abuse and neglect. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 541-565.CrossRefGoogle Scholar
  3. Loader, P., & Kelly, C. (1996). Munchausen Syndrome by Proxy: A narrative approach to explanation. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 1, 353-363.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Martin Wiznitzer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations