Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 27, Issue 1, pp 1–11 | Cite as

Migraine: theorie en gedragstherapeutische praktijk

 • Hendrik van Eeghem
Article

Abstract

In het eerste deel van dit artikel worden de definitie, de classificatie, de fysiologie en de uitlokkende factoren van migraine beknopt besproken. Het tweede deel behandelt de gedragstherapie van migraine: na een overzicht van een aantal sleutelbegrippen uit de leertheorie komen de belangrijkste fasen in het gedragstherapeutisch proces aan bod: doelstellingen, diagnostiek, analyses, holistische theorie en procedures. Het artikel eindigt met een korte bespreking van de samenwerking tussen arts en psycholoog en van de vraag hoe de weerstand van de hoofdpijnlijder tegen een psychologische interventie aan te pakken.

Literatuur

 1. Arntz, A. (1994). Pijn. In W.T.A.M Everaerd (red.), Handboek Klinische Psychologie. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, D1000, 1-33.Google Scholar
 2. Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). Klachtenlijst SCL-90: handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 3. Beck, J.S.(1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 4. Bernstein, D.A., & Borkovec, Th.D. (1977). Leren ontspannen: handleiding voor de therapeutische beroepen. Nijmegen: Dekker & van de Vegt.Google Scholar
 5. Bruijn-Kofman, A. de (1997). Hoofdpijn te lijf: leren omgaan met spanningshoofdpijn en migraine. Woerden: Rheynboek.Google Scholar
 6. Cosyns, P. (1981). Pijn. In J.W.G. Orlemans, P. Eelen en W.P. Haaijman (red.), Handboek voor Gedragstherapie, deel C.5.7, pp. 1-17. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 7. Crombez, G., Baeyens, F., & Eelen, P. (1994), Klassieke conditionering en geconditioneerde pijn, Gedragstherapie, 27, 97-107.Google Scholar
 8. Dijkstra, S.J. (1995). Motiverende technieken bij de behandeling van patiënten met chronische pijn, Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 100-118.Google Scholar
 9. Dobson, K.S., & Craig, K.D. (eds.) (1998). Empirically supported therapies: best practice in professional psychology . Thousand Oaks/London: Sage Publication.Google Scholar
 10. Ferrari, M.D. (1991). Migraine: nieuwe ontwikkelingen. Pijn-informatorium, PT1550-1 – PT1550-13. Alphen aan de Rijn: Samsom/Stafleu.Google Scholar
 11. Groenman, N.H. (1985), Chronische pijnklachten, Tijdschrift voor Psychiatrie, 10.Google Scholar
 12. Heyden, C. van der (1999), De cognitieve therapie van Beck, Gedragstherapie, 32, 3-31.Google Scholar
 13. Helm-Hylkema, H. van der (1986). Hoofdpijn. In A.A. Kaptein, H.M van der Ploeg, B. Garssen, P.J.G. Schreurs en R. Beunderman (red.), Behavioral Medicine: psychologische behandeling van lichamelijke aandoeningen, pp. 49-64. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 14. Herroelen, L. (1999), Clusterhoofdpijn, Neuron, 4, 65-69.Google Scholar
 15. Holroyd, K.A,. & Penzien, D.B. (1993). Self-management of recurrent headache. Geneva: World Health Organisation; Division of mental health; Behavioural science learning modules.Google Scholar
 16. Holroyd, K.A., Lipchik, G., & Penzien, D.B. (1998). Psychological management of recurrent headache disorders. In: K.S. Dobson en K.D. Craig (eds.), Empirically supported therapies: best practice in professional psychology, pp.187-237. Thousand Oaks/London: Sage Publication.Google Scholar
 17. Kole-Snijders, A.M.J., Vlaeyen, J.W.S., Eek, H., van, Schuerman, J.A., & Groenman, N.H. (1990), Cognitie en cognitieve behandeling van chronische pijn: een bron van verwarring, Gedragstherapie, 23, 3-16.Google Scholar
 18. Korrelboom, C.W., & Kernkamp, J.H.B. (1993). Gedragstherapie: basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 19. Lance, J.W., & Goadsby, P.J. (1998). Mechanisms and management of headache. Oxford: Butterwoth Heinemann.Google Scholar
 20. Larkin, M. (1997). What causes head pain in migraine? http://www.ama-assn.org./special/migraine/newsline/briefing/pain.htm
 21. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.Google Scholar
 22. Martin, P. (1993). Psychological management of chronic headache. New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 23. Olesen, J. (1988), Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias, and facial pain. Headache Classification Committee of the International Headache Society, Cephalgia, 8 (Suppl. 7).Google Scholar
 24. Oost, P. van (1982), Gestruktureerde groepstherapie voor psychofysiologische klachten, Tijdschrift voor klinische psychologie, 97-130.Google Scholar
 25. Passchier, J., & Helm-Hylkema, M., van der (1981). Hoofdpijn. In J.W.G. Orlemans, P. Eelen en W.P. Haaijman (red.), Handboek voor Gedragstherapie, deel C.5.8, pp. 1-29. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 26. Passchier, J. (1996). Migraine, spanningshoofdpijn en stress. Pijn-informatorium, HP1500-1- HP1500-13. Alphen aan de Rijn: Samsom/Stafleu.Google Scholar
 27. Schmidt, A.J.M. (1984). Cognities en chronische pijn: theorie en therapie. Pijn-informatorium, PS3110-1- PS3110-12. Alphen aan de Rijn: Samsom/Stafleu.Google Scholar
 28. Sorbi, M., & Tellegen, B. (1984), Ways of appraisal and coping in migraine provoking situations, Gedrag – tijdschrift voor psychologie, 12, 5-15.Google Scholar
 29. Sorbi, M.J., & Spierings, E.L.H. (1996). Migraine. In W.T.A.M. Everaerd (red.), Handboek Klinische Psychologie, D2000, pp. 1-24. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 30. Sorbi, M.J., & Swaen, S. (1996).Psychologische interventie bij hoofdpijn: trainingsboek en trainingsmanual. Utrecht: Ambulatorium Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.Google Scholar
 31. Tourtchaninoff, M. de (1999), Hoofdpijn bij het kind en de adolescent (deel 1), Neuron, 4, 232-237.Google Scholar
 32. Troost, B.T. (2000). Migraine and other headaches. http://www.wfubmc.edu/neurology/migraine/miga.html
 33. Vlaeyen, J., & Groenman, N.H. (1984). Chronische pijn en het operante pijnbehandelingsprogramma. Pijn-informatorium, PT5110-1 – PT5110-19. Alphen aan de Rijn: Samsom/Stafleu.Google Scholar
 34. Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., & Eek, H. van (1996). Chronische pijn en revalidatie. Praktijkreeks Gedragstherapie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van LoghumGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Hendrik van Eeghem
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations