Advertisement

Cognitieve gedragstherapie: panacee of placebo?

 • Jan Jaspers
Article
 • 97 Downloads

Samenvatting

Bij het twintigjarig bestaan van dit tijdschrift werd een studiedag gehouden in Breda. Deze dag markeert het begin van mijn betrokkenheid bij het Tijdschrift. Kort voor de studiedag was mij gevraagd deel te gaan uitmaken van de redactie en deze dag bood een goede gelegenheid kennis te maken met de andere leden van de redactie. De lezingen die op die dag werden gehouden zijn later gepubliceerd in een themanummer. Veel kan ik mij van de lezingen niet herinneren. Ik heb dan ook dat themanummer als geheugensteun nodig om te weten wie er spraken. Een van de sprekers, Germain Lietaer, is mij echter bijgebleven, waarschijnlijk omdat zijn boodschap indruk maakte, maar ook omdat deze mij destijds niet zo welgevallig was.

Literatuur

 1. Anzion, P. (1999). Als therapeut en cliënt er maar in geloven! G. Lietaer over de opleiding cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 179-190.Google Scholar
 2. Broeke, E. ten, Korrelboom, K., & Meijer, S. (2000). De verborgen agenda van Wouter Gomperts en het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Tijdschrift voor Psychotherapie, 26, 36-40.CrossRefGoogle Scholar
 3. Christensen, A., & Jacobson, N.S. (1994). Who (or what) can do psychotherapy: the status and challenge of non-professional therapies. Psychological Science, 5, 8-14.CrossRefGoogle Scholar
 4. Cuijpers, P. (1997). Welke psychotherapie is het meest effectief bij een depressie? Het oordeel van de Dodo. Tijdschrift voor Psychotherapie, 24, 329-345.Google Scholar
 5. Drozd, J.F., & Goldfried, M.R. (1996). A critical evaluation of the state-of-the-art in psychotherapy outcome research. Psychotherapy, 33, 171-180.Google Scholar
 6. Frank, J.D. (1971). Therapeutic factors in psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 25, 350-361.PubMedGoogle Scholar
 7. Gomperts, W.J. (1999). De kortzichtige eenvoud van het depressieprotocol. Een kritisch commentaar vanuit het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 87-103.Google Scholar
 8. Jaspers, J.P.C., & Nicolai, N.J. (1996). Signalement: interpersoonlijke psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 434-436.Google Scholar
 9. Lietaer, G. (1995). Vergelijkend proces- en effectonderzoek in de psychotherapie: een pleidooi voor integratie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 194-206.Google Scholar
 10. Tromp, J.M. (1996). Protocollering van de behandeling bij depressie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 417-426.Google Scholar
 11. Visser, S. (1996). Behandelprotocollen: karikaturen en praktijk. Gedragstherapie, 29, 267-287.Google Scholar
 12. Wilson G.T. (1996). Manual-based treatments: The clinical application of research findings. Behavior Research and Therapy, 34, 295-314.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • Jan Jaspers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations