Advertisement

Seksuele therapie en oplossingsgerichte therapie

Een integratieve benadering
 • P. Sienaert
 • L. Druppel
 • J. De Fruyt
Article
 • 90 Downloads

Abstract

Dit artikel situeert oplossingsgerichte therapie ten opzichte van andere therapierichtingen. Aan de hand van een casus worden enkele uitgangspunten van oplossingsgerichte therapie geïntegreerd in de klassieke sekstherapeutische benadering van Masters en Johnson. Deze bijdrage behandelt verschillende principes en technieken en verduidelijkt deze door middel van fragmenten uit een therapeutische conversatie.

Notes

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition. Washington DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 2. Araoz, D.L. (1998). The new hypnosis in sex therapy. New Jersey/Londen: JasonAronson.Google Scholar
 3. Atwood, J.D., & Dershowitz, S. (1992). Constructing a sex and marital therapy frame: ways to help couples deconstruct sexual problems. Journal of Sex and Marital Therapy, 18, 196-218.PubMedGoogle Scholar
 4. Berg, I.K. (1997). Solution-focused therapy. Workshop, Brugge, 30-31.05.97.Google Scholar
 5. Boeckhorst, F. (1985). De strategische stroming. In J. Hendrickx, F. Boeckhorst, T. Compernolle, & A. van der Pas (red.) (1991). Handboek Gezinstherapie. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 6. Cabié, M.C., & Isebaert, L. (1997). Pour une thérapie brève: Le libre choix du patient comme éthique en psychothérapie. Ramonville Saint-Agne: Érès.Google Scholar
 7. Craen, W. van (1993). Hypnotherapie als glijmiddel bij sexuele dysfuncties: enkele metafore suggesties uit de praktijk. Trans, 9, 9-14.Google Scholar
 8. Dolan, Y. (1991). Resolving sexual abuse: solution-focused therapy and Ericksonian Hypnosis for adult survivors. New York: Norton.Google Scholar
 9. Haley, J. (1973). Uncommon Therapy: the psychiatric techniques of Milton H. Erickson M.D. New York: Norton.Google Scholar
 10. Hudson-O'Hanlon, P., & O'Hanlon, W. (1991). Rewriting love stories. New York, Norton.Google Scholar
 11. Kaplan, H.S. (1974). The new sex therapy. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 12. Kaplan, H.S. (1995). The sexual desire disorders. Dysfunctional regulation of sexual motivation. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 13. Luyens, M., & Migerode, L. (1988). Behandeling van libidoproblemen binnen een sekstherapeutische benadering. In Handboek voor seksuele hulpverlening. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 14. Luyens, M., & Smits, P. (1996). Seksuele problemen bij het vrijen. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 15. Masters, W.H., & Johnson, V.E. (1970). Human sexual inadequacy. Boston: Little, Brown and company.Google Scholar
 16. Matthews, W.J., & Langdell, S. (1989). What do clients think about the metaphors they receive? An initial inquiry. American Journal of Clinical Hypnosis, 31, 242-251.PubMedGoogle Scholar
 17. O'Connell, B. (1998). Solution-Focused Therapy. London: Sage.Google Scholar
 18. O'Hanlon, W.H., & Weiner-Davis, M. (1989). In search of solutions. New York: Norton.Google Scholar
 19. O'Leary, K.D., & Arias, I. (1983). The influence of marital therapy on sexual satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy, 9, 171-181.PubMedGoogle Scholar
 20. Sager, C.J. (1976). Sex therapy in marital therapy. American Journal of Psychiatry, 133, 555-558.PubMedGoogle Scholar
 21. Shazer, S. de (1984). The death of resistance. Family Process, 23, 11-17.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Shazer, S. de (1985). Keys to solution in brief therapy. New York: Norton.Google Scholar
 23. Shazer, S. de (1988a). Clues: investigating solutions in brief therapy. New York: Norton.Google Scholar
 24. Shazer, S. de (1988b). Utilization: The Foundation of Solutions. In J.K. Zeig, & S.R. Lankton (Eds), Developing Ericksonian Therapy: State of the Art. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 25. Shazer, S. de (1991). Putting difference to work. New York: Norton.Google Scholar
 26. Shazer, S. de (1994). Words were originally magic. New York: Norton.Google Scholar
 27. Shazer, S. de, Berg, I.K., Lipchik, E., Nunnaly, E., Molnar, A., Gingerich, W., & Weiner-Davis, M. (1986) . Brief Therapie: focused solution development. Family Process, 25, 207-221.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Velden, K. van der & Dijck, R. van (1977). Wat is directieve therapie? In K. van der Velden (red.), Directieve Therapie. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 29. Woody, J.D. (1989). The reality of an integrative sex therapy. Journal of Sex and Marital Therapy, 15, 62-73.PubMedGoogle Scholar
 30. Zeig, J.K. (1985). Experiencing Erickson: an introduction to the man and his work. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 31. Zeig, J.K. (1996). Ericksonian Hypnotherapy. Workshop, Genk, 18-19.09.96.Google Scholar
 32. Zimmer, D. (1987). Does marital therapy enhance the effectiveness of treatment for sexual dysfunction. Journal of Sex and Marital Therapy, 13, 193-209.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • P. Sienaert
  • 1
 • L. Druppel
 • J. De Fruyt
 1. 1.

Personalised recommendations