Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 24, Issue 1, pp 12–20 | Cite as

De Tien Geboden van de WGBO

Van patiënt naar consument: van behandelaar naar handelaar, van aanbod naar vraag
 • G. W. C. van den Berg
Article
 • 175 Downloads

Abstract

DeWGBObepaalt de rechten en plichten van patiënt en hulpverlener. Hiermee biedt deWGBOeen kader met (spel)regels waaraan patiënt en hulpverlener zich moeten houden. Binnen dit kader geldt: samenwerken als het kan en onderhandelen wanneer samenwerken (nog) niet mogelijk is. Dit devies vraagt om een attitudeverandering van de hulpverlener en bevordert het zelfhelend vermogen van de patiënt. Als een van de consequenties van deWGBO in samenhang met andere recente wetten op het terrein van het patiëntenrecht, wordt gepleit voor een herbezinning op de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, met meer mogelijkheden voor zelfstandige vestiging voor alle beroepsgroepen.

Notes

literatuur

 1. Andersen, T. (1987). The reflecting team: Dialogue and meta-dialogue in clinical work. Family Process, 26, 415-428.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Anderson, H., & Goolishian, H.A. (1988). Human systems as linguistic systems: Preliminary and evolving ideas about the implications for clinical theory. Family Process, 27, 371-393.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Anderson, H., & Goolishian, H.A. (1992). The client is the expert: A not-knowing approach to therapy. In S. McNamee & K.J. Gergen (Eds.), Therapy as social construction. Londen: Sage.Google Scholar
 4. Beek, J.L.M. van der (1996). Op weg naar een beter behandelingsplan in de opnamepsychiatrie (2). Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 51, 619-622.Google Scholar
 5. Berg, G.W.C. van den (1996). Artsen en patiënten: Hoe gaan we met elkaar om? Medisch Contact, 51, 1058.Google Scholar
 6. Berg, G.W.C. van den, & Eisenga, L.K.M. (1995). Rogers: systeemtheoretisch psychotherapeut avant la lettre? In G. Lietaer & M. van Kalmthout (red.), Praktijkboek Gesprekstherapie: Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 7. Boer, H. de, & Kuipers, T. (1996). Op weg naar een beter behandelingsplan in de opnamepsychiatrie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 51, 403-411.Google Scholar
 8. Frank, J.D. (1984). Therapeutic components of all psychotherapies. In J.M. Meyers (Ed.), Cures by psychotherapy. What effects change? New York: Praeger Special Studies.Google Scholar
 9. Hensbergen, W. van, & Bruessing, R.C. (1997). Een klein meisje met brandwonden. Medisch Contact, 52, 336.Google Scholar
 10. Jonghe, F., & Swinkels, J. (1997). Antidepressiva: Een leidraad voor het rationeel omgaan met antidepressiva bij de behandeling van patiënten met een depressie. Amsterdam: Syn-Thesis.Google Scholar
 11. Kiemel, J.C.G.D. (1997). Bandbreedte ver overschreden. Medisch Contact, 52, 50-51.Google Scholar
 12. Kreis, R.W. (1997). Medisch-moreel probleem versus bestuurlijk conflict. Medisch Contact, 52, 51-52.Google Scholar
 13. Kreis, R.W., & Valero, P.G. (1997). Een klein meisje met brandwonden: Een confrontatie met onverwachte gevolgen. Medisch Contact, 52, 49-50.Google Scholar
 14. Leenen, H.J.J. (1994). De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 49, 2449-2451.Google Scholar
 15. Legemaate, J., & Jong, E.J.C. de (1997). Een klein meisje met brandwonden: Een nadere juridische analyse. Medisch Contact, 52, 217-219.Google Scholar
 16. Lomwel, A.B. van, & Veen, E.B. van (1996). De WGBO: De betekenis voor de hulpverleners in de gezondheidszorg. Lelystad: Koninklijke Vermande.Google Scholar
 17. Maturana, H., & Varela, F.J. (1988). De Boom der Kennis. Amsterdam: Contact.Google Scholar
 18. Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht, & Santen, J. van (1995). Uw rechten als patiënt (WGBO). Utrecht: Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform.Google Scholar
 19. Ravelli, D.P., Vooght, L.A.E. de, Loo, R. van & Nijman, H.L.I. (1996). Op weg naar een beter behandelingsplan in de opnamepsychiatrie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 51, 411-412.Google Scholar
 20. Rood-de Boer, M. (1997). Een klein meisje met brandwonden: Commentaar van een jurist. Medisch Contact, 52, 52-53.Google Scholar
 21. Tomm, K. (1987a). Interventive interviewing: Part I. Strategizing as a fourth guideline for the therapist. Family Process, 26, 3-13.CrossRefGoogle Scholar
 22. Tomm, K. (1987b). Interventive interviewing: Part II. Reflexive questioning as a means to anable self-healing. Family Process, 26, 167-183.CrossRefGoogle Scholar
 23. White, M. (1996). De therapeut en zijn verhaal. Tweedaagse workshop met Michael White. Groningen: Platform Systeemtherapie Noord Nederland in samenwerking met de Stichting GGz Groningen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • G. W. C. van den Berg
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations