Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 23, Issue 3, pp 85–93 | Cite as

Zoveel wordt bij het winnen ook verloren

Over steunende interventies bij het oplossen van divergerende conflicten in inzichtgevende therapie
 • J. K. Mokkenstorm
 • W. van Tilburg
Article
 • 69 Downloads

Abstract

Het door Kris voorgestelde onderscheid tussen divergerende en convergerende intrapsychische conflicten verheldert de rol van steun bij inzichtgevende psychoanalytische therapievormen. Bij patiënten die worstelen met een dilemma, bestaat er bij divergerende conflicten een karakteristieke bron van weerstand tegen de therapie en verandering. In tegenstelling tot convergerende conflicten komen divergerende conflicten niet tot oplossing door het opheffen van de verdringing door duiding, maar door een proces dat lijkt op rouw waarbij een steunende, actieve therapeutische houding vaak noodzakelijk is.

Notes

Literatuur

 1. Brenner, C. (1982). The mind in conflict. New York: International Universities Press.Google Scholar
 2. Erikson, E.H. (1963). Childhood and society. New York: Norton.Google Scholar
 3. Erikson, E.H. (1968). Identity: youth and crisis. New York: Norton.Google Scholar
 4. Fenichel, O. (1945). The psychoanalytic theory of neurosis . New York: Norton.Google Scholar
 5. Freud, S. (1916). Trauer und Melancholie. In S. Freud, Gesammelte Werke (X, 1945). Londen: Imago.Google Scholar
 6. Greenberg, J. (1991). Oedipus and beyond: a clinical theory . Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 7. Herzberg, J. (1968). Groei. In J. Herzberg, Beemdgras. Amsterdam: Van Oorschot.Google Scholar
 8. Jonghe, F. de, Rijnierse, P., & Janssen, R. (1992). The role of support in psychoanalysis. Journal of the American Psychoanalytic Association, 40, 475–499.Google Scholar
 9. Kris, A.O. (1977). Either–or dilemmas. The Psychoanalytic Study of the Child, 32, 91–117.PubMedGoogle Scholar
 10. Kris, A.O. (1982). Free association: method and process. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
 11. Kris, A.O. (1983a). The analyst's conceptual freedom in the method of free association. International Journal of Psychoanalysis, 64, 407–411.Google Scholar
 12. Kris, A.O. (1983b). Determinants of free association in narcistic phenomena. The Psychoanalytic Study of the Child, 38, 439–458.Google Scholar
 13. Kris, A.O. (1984). The conflicts of ambivalence. The Psychoanalytic Study of the Child, 39, 213–234.PubMedGoogle Scholar
 14. Kris, A.O. (1985). Resistance in convergent and divergent conflicts. Psychoanalytic Quarterly, 54, 537–568.PubMedGoogle Scholar
 15. Kris, A.O. (1987). Fixation and regression in relation to convergent and divergent conflicts. Bulletin Anna Freud Centre, 10, 99–117.Google Scholar
 16. Kris, A.O. (1988). Some clinical applications of the distinction between divergent and convergent conflicts. International Journal of Psychoanalysis, 69, 431–441.PubMedGoogle Scholar
 17. Kris, A.O. (1990a). Helping patients by analysing selfcriticism. Journal of the American Psychoanalytic Association, 38, 605–636.CrossRefGoogle Scholar
 18. Kris, A.O. (1990b). The analyst's stance and the method of free association. The Psychoanalytic Study of the Child, 45, 25–41.Google Scholar
 19. Kris, A.O. (1992a). Die Technik der freien Assoziation: der methodische Schlüssel zu den Ergebnisse der Analyse. Voordracht tijdens de Arbeitstagung van de Middeleuropese psychoanalytische verenigingen te Middelburg, 13 april 1992.Google Scholar
 20. Kris, A.O. (1992b). Interpretation and the method of free association. Psychoanalytic Inquiry, 12, 208–224.CrossRefGoogle Scholar
 21. Kris, A.O. (1993). Support and psychic structural change. In M.J. Horowitz, O.F. Kernberg & S. Weinshel (Eds.), Psychic structure and psychic change, essays in honor of Robert S. Wallerstein, 95–116. Madison CT: International Universities Press.Google Scholar
 22. Mokkenstorm, J.K., & Tilburg, W. van (1993). Doen en laten bij psychoanalytische therapievormen: een verkenning van het werk van Anton Kris. Tijdschrift voor Psychotherapie, 19, 215–229.Google Scholar
 23. Treurniet, N. (1992). Zur Theorie der freien Assoziation. Zeitschrift psychoanalytische Theorie und Praxis, 7, 242–255.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

 • J. K. Mokkenstorm
  • 1
 • W. van Tilburg
 1. 1.

Personalised recommendations