Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 23, Issue 2, pp 74–76 | Cite as

Ein Abend in Wien.

Eerste congres van de World Council for Psychotherapy, 30 juni tot 4 juli in Wenen
  • Guus van Voorst
  • Lidwien Geertjens
  • Arnold Allertz
Gehoord

Samenvatting

De naar schatting vierduizend deelnemers aan het eerste congres van de World Council for Psychotherapy vormden een kleurrijk geheel. De Wereldraad is een organisatie die zich grootse doelen heeft gesteld. Hij rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om psychotherapie over de gehele wereld te bevorderen, samen te werken met nationale en internationale organisaties om de vrede te bevorderen en te handhaven en ethische richtlijnen voor psychotherapeuten te ontwikkelen. Het congres, dat vooraf weinig bekendheid kreeg in de Nederlandse vakbladen, trok in Wenen veel aandacht van de media. Iedere dag stonden er interviews met kopstukken in de dagbladen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Guus van Voorst
    • 1
  • Lidwien Geertjens
  • Arnold Allertz
  1. 1.

Personalised recommendations