Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 23, Issue 1, pp 18–18 | Cite as

Beter geen gein dan ongein

Een reactie op Schalkwijk
  • Simon Schagen
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Schalkwijk (1996) schrijft in een artikel over humor en psychoanalyse onder andere over een vorm van humor die hij ‘speels plagen’ noemt. Hij beschrijft hoe hij dat als therapeut doet, meent te hebben begrepen dat ook collega's dat wel doen en geeft een kenmerkende reactie van een patiënt weer: ‘Zo kan die wel weer’ (p. 125).

Literatuur

  1. Pope, K.S., & Tabachnick, B.G. (1994). Therapists as patients: a national survey of psychologists' experiences, problems, and beliefs. Professonal Psychology:Research and Practice, 3, 247–258.CrossRefGoogle Scholar
  2. Schalkwijk, F. (1996). Humor en psychoanalyse: een paar apart? Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 115–127.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Simon Schagen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations