Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 19, Issue 6, pp 275–278 | Cite as

The Secret History

 • Saskia Janzen
Gelezen
 • 16 Downloads

Samenvatting

In Tartts The Secret History een recente bestseller, zijn enkele interessante psychologische thema's te vinden. Waarom beramen intelligente twintigjarigen uit rijke families een brutale moord op een medestudent? In deze beschouwing worden de mogelijke antwoorden gezocht in de fasegebonden oplossingen die adolescenten zoeken voor hun innerlijke verwarring, in de regressieve groepsprocessen die daarbij horen en in het feit dat déze kleine groep bestaat uit emotioneel verwaarloosde kinderen.

Literatuur

 1. Donna Tartt The Secret History. New York: A. Knopf, 1992.Google Scholar
 2. Nederlandse vertaling: De Verborgen Geschiedenis. Baarn: Anthos, 1993. Prijs ƒ 49,50Google Scholar
 3. Blos, P. (1976), ‘The split parental imago in adolescent social relations: an inquiry into group psychology’. The Psychoanalytic study of the Child, vol. 31, p. 7–33.PubMedGoogle Scholar
 4. Beyaert, F.H.L. (1987), ‘Het individu en agressie in groepen’. In: Gerritsma, H, Ladan, A. en Wiersema, E.M. (red) Van kwaad tot erger, psychoanalytische opstellen over agressie. Meppel, Boom.Google Scholar
 5. Van Dam, Heiman (1993), De vrouwelijke seksuele ontwikkeling in de puberteit: een herbezinning op de dagboeken van Anne Frank (vert.) Psychotherapeutisch Paspoort, 1.25–1.52.Google Scholar
 6. Dostojewski, F.M. (1956), Misdaad en Straf, De Russische Bibliotheek. Amsterdam, G.A. van Oorschot.Google Scholar
 7. Gans, E, (1990), ‘Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering’, Voordracht ter gelegenheid van het symposium ‘Scheiden, van Kwaad tot Beter’, Noordwijkerhout, BAVO.Google Scholar
 8. Golding, William (1954), Lord of the Flies, Londen/ Boston, Faber and Faber.Google Scholar
 9. Kernberg, Otto F. (1992), Aggression in Personality Disorders and Perversions. Yale University Press, New Haven and London.Google Scholar
 10. Schwab, Gustav (1988), Griekse en Romeinse sagen. U.M. Holland, Haarlem.Google Scholar
 11. Steinz, Pieter (30/10/1992), Hoogmoed in Vermont. NRC Handelsblad. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

 • Saskia Janzen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations