Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 19, Issue 2, pp 73–77 | Cite as

Het toetsen van de kwaliteit in de klinische psychotherapie

Verslag van de Invitational Conference, georganiseerd door de Vereniging van werkers in psychotherapeutische gemeenschappen (VWPG) en de Hoofdinspectie voor geestelijke volksgezondheid (GHIGV), Slot Zeist, 13 november 1992
  • H. Schacht
Gehoord

Samenvatting

De VWPG greep haar twintigjarige bestaan aan om met haar erkenningssysteem voor therapeutische gemeenschappen naar buiten te treden en dit te laten vergelijken met andere kwaliteitstoetsende systemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • H. Schacht
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations