Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 75, Issue 6, pp 257–261 | Cite as

Dokter Google

Een patiënt met periodiek koorts, lymfadenopathie en aften in de mond
 • F. H. Kruisinga
 • T. Huibers
 • T. W. Kuijpers
Artikelen
 • 70 Downloads

Samenvatting

Het internet is een rijke maar onbetrouwbare bron van informatie. Daarom beperken artsen zich bij het zoeken naar informatie meestal tot een beperkt en gecontroleerd domein. Door de kracht van zoekmachines echter optimaal te benutten kan op een effectieve manier toegang worden verkregen tot kwalitatief goede informatie in het vrije domein. Aan de hand van een casus over het pfapa (periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis, adenopathy)-syndroom laten we zien op welke wijze zoeken met Google op het internet het proces van het stellen van een diagnose kan ondersteunen. We gaan in op de verschillende mogelijkheden van Google en de manier waarop Google zoekt op het internet en bespreken kort overeenkomsten en verschillen met het zoeken in PubMed.

Summary

The internet is an important but unreliable source of information. For this reason doctors generally search for information in limited and controlled domains. By exploiting the strength of search engines optimally good quality information can be accessed in an effective manner. We use a case report about pfapa (periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis, adenopathy) syndrome to illustrate how searching for information using Google can support the diagnostic process. We discuss possibilities of Google and the way Google searches the internet and discuss some similarities and differences with searching PubMed.

Literatuur

 1. Ziebland S, Chapple A, Dumelow C, et al. How the internet affects patients' experience of cancer: a qualitative study. BMJ. 2005;328:564-9.CrossRefGoogle Scholar
 2. Boston MM, Ruwe E, Duggins A, Willging JP. Internet use by parents of children undergoing outpatient otolaryngology procedures. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;131:719-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Tang G, Hwee Kwoon J. Googling for a diagnosis – use of Google as a diagnostic aid: internet based study. BMJ. 2006;333:1143-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Page L, Brin S, Motwani R, Winograd T. The PageRank Citation Ranking: bringing order to the web. http://dbpubs.stanford.edu:8090/pub/1999-66.
 5. Long SS. Syndrome of Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis, and Adenitis (PFAPA) – What it isn't. What is it? J Pediatr. 1999;135(1):1-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Berlucchi M, Nicolai P. Marshall's syndrome of PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis) syndrome. 2004. www.orpha.net/data/patho/GB/uk-PFAPA.pdf.
 7. Galanakis E, Papadakis CE, Giannoussi E, et al. PFAPA syndrome in children evaluated for tonsillectomy. Arch Dis Child. 2002;86:434-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Lee WI, Yang MH, Lee KF, et al. PFAPA syndrome (Periodic fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis, Adenitis). Clin Rheumatol. 1999;18:207-13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Oxman AD, Sackett DL, Guyatt GH. Users' guides to the medical literature. How to get started. JAMA. 1993;270(17): 2093-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations