Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 75, Issue 4, pp 144–148 | Cite as

Body mass index na behandeling voor solide tumoren op de kinderleeftijd

 • M. J. de Vos
 • C. A. J. Brouwer
 • J. M. Vonk
 • A. Postma
Artikelen
 • 22 Downloads

Samenvatting

Terwijl overgewicht frequent wordt gesignaleerd in overlevenden van acute lymfatische leukemie op de kinderleeftijd is over het gewicht na behandeling voor solide tumoren veel minder bekend.

Doel: Onderzoek naar de prevalentie van onder- en overgewicht na behandeling voor een solide tumor op de kinderleeftijd.

Patiënten en methoden: Inclusiecriteria: diagnose solide tumor tussen 1972 en 1993, leeftijd bij diagnose jonger dan 21 jaar, ziektevrije overleving ten minste vijf jaar na einde behandeling. Waarden voor bmi werden retrospectief verzameld vijf, tien en vijftien jaar na behandeling. De prevalentie onder- en overgewicht bij de overlevenden ten opzichte van de referentiegroepen werd geëvalueerd met behulp van de chikwadraattest. De relatie tussen onder- c.q. overgewicht en leeftijd bij diagnose en geslacht werd geëvalueerd met behulp van regressieanalyse.

Resultaten: Aan de inclusiecriteria voldeden 337 patiënten (198 mannen) met de volgende diagnosen: sarcomen (n=74), blastomen (n=65), hersentumoren (n=72), maligne lymfomen (n=73), lch (n=24) en ‘overige’ (n=29). De prevalentie van overgewicht was niet verhoogd. Ondergewicht kwam significant vaker voor na behandeling voor een blastoom, sarcoom of maligne lymfoom, bij vrouwen tot tien jaar na behandeling en bij mannen tot vijftien jaar na behandeling. Er was geen relatie tussen bmi en leeftijd bij diagnose of geslacht.

Conclusies: Bij overlevenden van een solide tumor op de kinderleeftijd is de prevalentie van ondergewicht toegenomen. De prevalentie van overgewicht is niet verhoogd.

Abstract

Overweight is frequently diagnosed in acute lymphoblastic leukaemia survivors, but less is known about body weight after treatment for a solid tumour.

Objective: Assessment of the prevalence of under- and/or overweight after solid tumour treatment in childhood.

Patients and methods: Inclusion criteria: diagnosis of solid tumour between 1972 and 1993, age at diagnosis below 21 years, complete remission more than five years post-treatment. Height and weight for bmi where retrospectively calculated five, ten and fifteen years post-treatment. The prevalence of over- and underweight in the survivors was compared with reference groups using the chi square test. The relation between under-/overweight and age at diagnosis and gender was evaluated with regression-analysis.

Results: 337 survivors (198 male) met the inclusion criteria. Cancer diagnoses were: sarcoma (n=74), blastoma (n=65), brain tumour (n=72), malignant lymphoma (n=73), lch (n=24) and miscellaneous (n=29). The prevalence of overweight was not increased. The prevalence of underweight was significantly increased in women until ten years post-treatment, in males until fifteen years post-treatment, and in survivors of blastoma, sarcoma or malignant lymphoma. There was no relation between bmi and gender or age at diagnosis.

Conclusion: In long term solid tumour survivors the prevalence of underweight was increased whereas no increase of overweight was found.

Literatuur

 1. Didi M, Didcock E, Davies HA, et al. High incidence of obesity in young adults after treatment of acute lymphoblastic leukemia in childhood. J Pediatr. 1995;127(1):63-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Gurney JG, Ness KK, Stovall M, et al. Final height and body mass index among adult survivors of childhood brain cancer: childhood cancer survivor study. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88(10):4731-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Oeffinger KC, Mertens AC, Sklar CA, et al. Obesity in adult survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol. 2003;21(7):1359-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Wassenaar M, Brouwer CAJ, Vonk JM, et al. Overgewicht na behandeling voor acute lymfatische leukemie bij kinderen. Tijdschr Kindergkd. 2007;75:133-8.Google Scholar
 5. Meacham LR, Gurney JG, Mertens AC, et al. Body mass index in long-term adult survivors of childhood cancer: a report of the Childhood Cancer Survivor Study. Cancer. 2005;103(8): 1730-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Katzmarzyk PT, Craig CL, Bouchard C. Original article underweight, overweight and obesity: relationships with mortality in the 13-year follow-up of the Canada Fitness Survey. J Clin Epidemiol. 2001;54(9):916-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Borghans L, Golsteyn BH. Time discounting and the body mass index. Evidence from the Netherlands. Econ Hum Biol. 2006;4(1):39-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Buuren S van. Afkapwaarden van de ‘body-mass index’ (BMI) voor ondergewicht van Nederlandse kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148(40):1967-72.PubMedGoogle Scholar
 10. Hirasing RA, Fredriks AM, Buuren S van, et al. Toegenomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan aan de hand van internationale normen en nieuwe referentiediagrammen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145(27):1303-8.PubMedGoogle Scholar
 11. Coin A, Sergi G, Beninca P, et al. Bone mineral density and body composition in underweight and normal elderly subjects. Osteoporos Int. 2000;11(12):1043-50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Davies MJ. Evidence for effects of weight on reproduction in women. Reprod Biomed Online. 2006;12(5):552-61.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Ritz BW, Gardner EM. Malnutrition and energy restriction differentially affect viral immunity. J Nutr. 2006;136(5):1141-4.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • M. J. de Vos
  • 1
 • C. A. J. Brouwer
 • J. M. Vonk
 • A. Postma
 1. 1.

Personalised recommendations