Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 75, Issue 2, pp 76–78 | Cite as

Epiglottitis veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b ondanks volledige vaccinatie

 • S. W. K. de Kort
 • A. A. P. H. Vaessen-Verberne
Casuïstische mededelingen
 • 15 Downloads

Samenvatting

Wij beschrijven drie kinderen van respectievelijk 2, 3 en 4 jaar oud, die zich op de spoedeisende hulp presenteerden met acute bovenste luchtwegobstructie en koorts. Met directe laryngoscopie werd de diagnose epiglottitis gesteld en kweken leverden Haemophilus influenzae type b op. De kinderen hadden alle drie het volledige vaccinatieschema doorlopen en een onderliggende immuundeficiëntie werd niet aangetoond. Bij patiënten A en B was de anti-Hib-antistoftiter laag ten tijde van de infectie. Bij alle patiënten werd een toename gezien in de antistoftiter tot normale concentraties na doormaken van de infectie en na boostervaccinatie. De laatste jaren neemt de incidentie van invasieve Hib-infecties weer toe. Een mogelijke verklaring hiervoor is de afname van natuurlijke boostering van het immuunsysteem door de introductie van vaccinatie. Het blijft daarom belangrijk om aan acute epiglottitis te denken bij kinderen die zich presenteren met acute bovenste luchtwegobstructie en koorts.

Summary

Three children aged 2, 3 and 4 years were seen in the emergency department for acute respiratory distress, stridor and fever. With laryngoscopy epiglottitis was diagnosed and cultures yielded Haemophilus influenzae type b. All children had been vaccinated against this bacterium. Immunoglobulin concentrations were normal. In patients A and B the concentration of anti-Hib antibodies was low at the time of infection but increased afterwards. Antibodies increased to normal concentrations in all patients after the infection and booster vaccination. The last few years the incidence of invasive Hib infections has been increasing. A possible explanation can be the decrease of natural boosting of the immune system after the introduction of vaccination. It remains important to consider the diagnosis of acute epiglottitis in all children presenting with acute airway obstruction and fever.

Literatuur

 1. Breukels MA, Jol-van der Zijde EM, Tol MJD van, Rijkers GT. Concentration and avidity of anti-Haemophilus influenzae type b (Hib) antibodies in serum samples obtained from patients for whom Hib vaccination failed. Clin Infect Dis. 2002;34:191-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Gonzalez VH, Wald ER, Rose E. Epiglottitis and Haemophilus influenzae immunazition: The Pittsburgh experience – A five-year review. Paediatrics. 1995;96:424-7.Google Scholar
 3. Conyn-van Spaendonck MAE, Veldhuijzen IK, Suijkerbuijk AWM, Hirasing RA. Sterke daling van het aantal invasieve infecties door Haemophilus influenzae in de eerste 4 jaar na de introductie van de vaccinatie van kinderen tegen H. influenzae type b. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1069-73.Google Scholar
 4. Alphen L van, Spanjaard L, Ende A van der, Dankert J. Uitblijven van meningitis door Haemophilus influenzae type b in Nederland na tweevoudige vaccinatie. Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:880-4.PubMedGoogle Scholar
 5. Rijkers GT, Vermeer-de Bondt PE, Spanjaard L, et al. Return of Haemophilus influenzae type b infections. Lancet. 2003;361:1563-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. McVernon J, Mitchison NA, Moxon ER. T helper cells and efficacy of Haemophilus influenzae type b conjugate vaccination. Lancet Infect Dis. 2004;4:40-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Heath PT, McVernon J. The UK Hib vaccine experience. Arch Dis Child. 2002;86:396-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Spanjaard L, Hof S van den, Melker HE de, et al. Toename van het aantal invasieve infecties door Haemophilus influenzae type b. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2738-42.PubMedGoogle Scholar
 9. Breukels MA, Spanjaard L, Sanders LAM, Rijkers GT. Immunological characterization of conjugated Haemophilus influenzae type b vaccine failure in infants. Clin Infect Dis. 2001;32:1700-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Neijens HJ, Groot R de, Dzoljic-Danilovic G. Haemophilus influenzae type b-infecties bij kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:13-6.PubMedGoogle Scholar
 11. Heath PT, Booy R, Griffiths H, et al. Clinical and immunological risk factors associated with Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine failure in childhood. Clin Infect Dis. 2000;31:973-80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. McVernon J, Johnson PDR, Pollard AJ, et al. Immunologic memory in Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine failure. Arch Dis Child. 2003;88:379-83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Claesson BA, Schneerson R, Lagergard T, et al. Persistence of serum antibodies elicited by Haemophilus Influenzae type b-tetanus toxoid conjugate vaccine in infants vaccinated at 3,5 and 12 months of age. Pediatr Infect Dis J. 1991;10:560-4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Breukels MA, Sanders EAM, Geelen S, et al. Invasieve infectie met Haemophilus influenzae type b ondanks volledige vaccinatie. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:586-9.PubMedGoogle Scholar
 15. Heath PT, Booy R, Azzopardi HJ, et al. Antibody concentration and clinical protection after Hib conjugate vaccination in the united kingdom. JAMA. 2000;284:2334-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Adegbola RA, Mulholland EK, Secka O, et al. Vaccination with a Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine reduces oropharyngeal carriage of H influenzae type b among Gambian children. J Infect Dis. 1998;177:1758-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Heath PT, Bowen-Morris J, Griffiths D, et al. Antibody persistence and Haemophilus influenzae type b carriage after infant immunisation with PRP-T. Arch Dis Child. 1997;77:488-92.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • S. W. K. de Kort
  • 1
 • A. A. P. H. Vaessen-Verberne
 1. 1.

Personalised recommendations