Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 75, Issue 1, pp 41–42 | Cite as

Persisterende koorts en buikpijn bij waterpokken

  • A. R. Petri
  • J. Hanekom
  • F. S. Stals
Korte casus
  • 22 Downloads

Samenvatting

Een 3-jarig meisje werd op de 14e ziektedag met waterpokken naar de kinderafdeling verwezen vanwege persisterende koorts (10 dagen) en klachten van buikpijn en kreunen (4 dagen). Zij werd sinds twee dagen behandeld met amoxicilline (60 mg/kg/dag) wegens verdenking op een mogelijke bacteriële infectie. Er was sprake van een bleek kreunend meisje met op haar huid grotendeels opgedroogde laesies van de waterpokken, zonder aanwijzingen voor bacteriële infectie. Zij kon niet meer goed op de benen staan. De diurese was verminderd. Bij lichamelijk onderzoek was haar abdomen behoudens diffuse pijn normaal. Lever en milt waren niet vergroot. Hart en longen toonden geen afwijkende bevindingen.

Literatuur

  1. Ulloa-Gutierrez R, Avila-Aguero ML. Varicella associated with Staphylococcus aureus purulent pericarditis. Pediatr Infect Dis J. 2003;22:935-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Feldmann WE. Bacterial etiology and mortality of purulent pericarditis in pediatric patients. Am J Dis Child. 1979;133: 641-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations