Advertisement

Respiratory mechanics in ventilated preterm infants: early determinants and outcome

  • Yvonne Snepvangers
Dissertatie
  • 5 Downloads

Samenvatting

De resultaten van de prospectieve cohortstudie in dit proefschrift geven ons meer inzicht in belangrijke klinische en mechanische aspecten van het respiratoire beloop tijdens de eerste levensjaren bij beademde prematuren in het huidige surfactant-tijdperk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Yvonne Snepvangers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations