Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 73, Issue 2, pp 187–191 | Cite as

Vroege oorzaken van hart- en vaatziekten, type−2-diabetes en obesitas

 • V. W. V. Jaddoe
 • L. Ay
 • H. A. Büller
 • A. Hofman
 • A. C. S. Hokken-Koelega
 • M. van Osch-Gevers
 • R. J. M. Snijders
 • E. A. P. Steegers
 • B. O. Verburg
 • J. C. M. Witteman
Serie wetenschappelijk onderzoek
 • 358 Downloads

Samenvatting

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten, type−2-diabetes en obesitas ontwikkelen zich al vanaf de vroege kinderleeftijd. Aangetoond is dat een laag geboortegewicht en een snelle postnatale inhaalgroei het risico op het ontwikkelen van deze risicofactoren verhogen. Zowel vroege voedingsfactoren als genetische factoren zouden hierbij belangrijk kunnen zijn als causale mechanismen. Deze causale mechanismen dienen geïdentificeerd te worden om preventieve strategieën te ontwikkelen gericht op de vroegste fase van het leven. Een prospectief cohortonderzoek lijkt de meest geschikte epidemiologische onderzoeksopzet om deze causale mechanismen te identificeren.

Summary

Risk factors for cardiovascular disease, type 2 diabetes and obesity develop from early childhood. It has been demonstrated that low birth weight and early postnatal catch-up growth increase the risk of developing these risk factors. Both nutritional factors and genetic factors could be important as causal mechanisms. These causal mechanisms should be identified to develop preventive strategies focused on the earliest phase of life. A prospective cohort study seems to be the most optimal epidemiological study design to identify these causal mechanisms.

Literatuur

 1. Valkenburg HA, Hofman A, Klein F, Groustra FN. Een epidemiologisch onderzoek naar risico-indicatoren voor hart- en vaatziekten (EPOZ). I. Bloeddruk, serumcholesterolgehalte, Quetelet-index en rookgewoonten in een open bevolking van vijf jaar en ouder. Ned Tijdschr Geneeskd 1980;124:183-9.PubMedGoogle Scholar
 2. Bao W, Srinivasan SR, Wattigney WA, Berenson GS. The relation of parental cardiovascular disease to risk factors in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. Circulation 1995;91(2):365-71.PubMedGoogle Scholar
 3. Schieken RM, Schwartz PF, Goble MM. Tracking of left ventricular mass in children: race and sex comparisons: the MCV Twin Study. Medical College of Virginia. Circulation 1998;97 (19):1901-6.PubMedGoogle Scholar
 4. Webber LS, Srinivasan SR, Wattigney WA, Berenson GS. Tracking of serum lipids and lipoproteins from childhood to adulthood. The Bogalusa Heart Study. Am J Epidemiol 1991; 133(9):884-99.PubMedGoogle Scholar
 5. Srinivasan SR, Frontini MG, Berenson GS. Longitudinal changes in risk variables of insulin resistance syndrome from childhood to young adulthood in offspring of parents with type 2 diabetes: the Bogalusa Heart Study. Metabolism 2003;52 (4):443-50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, et al. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med 1997;337(13):869-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Kavey RE, Daniels SR, Lauer RM, et al. American Heart Association guidelines for primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease beginning in childhood. J Pediatr 2003;142(4):368-72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Barker DJ, Winter PD, Osmond C, et al. Weight in infancy and death from ischaemic heart disease. Lancet 1989;2(8663): 577-80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Hales CN, Barker DJ, Clark PM, et al. Fetal and infant growth and impaired glucose tolerance at age 64. BMJ 1991; 303(6809):1019-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Huxley RR, Shiell AW, Law CM. The role of size at birth and postnatal catch-up growth in determining systolic blood pressure: a systematic review of the literature. J Hypertens 2000; 18(7):815-31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Kramer MS, Joseph KS. Enigma of fetal/infant-origins hypothesis. Lancet 1996;348(9037):1254-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Uiterwaal CS, Anthony S, Launer LJ, et al. Birth weight, growth, and blood pressure: an annual follow-up study of children aged 5 through 21 years. Hypertension 1997;30(2 Pt 1):267-71.Google Scholar
 13. Rich-Edwards JW, Colditz GA, Stampfer MJ, et al. Birthweight and the risk for type 2 diabetes mellitus in adult women. Ann Intern Med 1999;130(4 Pt 1):278-84.PubMedGoogle Scholar
 14. Bhargava SK, Sachdev HS, Fall CH, et al. Relation of serial changes in childhood body-mass index to impaired glucose tolerance in young adulthood. N Engl J Med 2004;350(9):865-75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Singhal A, Lucas A. Early origins of cardiovascular disease: is there a unifying hypothesis? Lancet 2004;363(9421):1642-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Hokken-Koelega AC, Ridder MA de, Lemmen RJ, et al. Children born small for gestational age: do they catch up? Pediatr Res 1995;38(2):267-71.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Huxley R, Neil A, Collins R. Unravelling the fetal origins hypothesis: is there really an inverse association between birthweight and subsequent blood pressure? Lancet 2002;360(9334): 659-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Gluckman PD, Hanson MA. Living with the past: evolution, development, and patterns of disease. Science 2004;305(5691): 1733-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Ruijtenbeek K, Mey JG de, Blanco CE. Foetale programmering: consequenties op volwassen leeftijd. Tijdschr Kindergeneeskd 2001;69:78-82.Google Scholar
 20. Schreuder MF, Fodor M, Wijk JAE van, Delamarre-van de Waal HA. Laag geboortegewicht: consequenties voor de nier? Tijdschr Kindergeneeskd 2002;70:178-83.Google Scholar
 21. Barker DJ, Gluckman PD, Godfrey KM, et al. Fetal nutrition and cardiovascular disease in adult life. Lancet 1993;341(8850): 938-41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Hattersley AT, Tooke JE. The fetal insulin hypothesis: an alternative explanation of the association of low birthweight with diabetes and vascular disease. Lancet 1999;353(9166): 1789-92.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Bateson P, Barker D, Clutton-Brock T, et al. Developmental plasticity and human health. Nature 2004;430(6998):419-21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Adair LS, Kuzawa CW, Borja J. Maternal energy stores and diet composition during pregnancy program adolescent blood pressure. Circulation 2001;104(9):1034-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Mi J, Law C, Zhang KL, et al. Effects of infant birthweight and maternal body mass index in pregnancy on components of the insulin resistance syndrome in China. Ann Intern Med 2000;132(4):253-60.PubMedGoogle Scholar
 26. Roseboom TJ, Meulen JH van der, Osmond C, et al. Coronary heart disease after prenatal exposure to the Dutch famine, 1944-45. Heart 2000;84(6):595-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Ravelli AC, Meulen JH van der, Michels RP, et al. Glucose tolerance in adults after prenatal exposure to famine. Lancet 1998;351(9097):173-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Ravelli GP, Stein ZA, Susser MW. Obesity in young men after famine exposure in utero and early infancy. N Engl J Med 1976;295(7):349-53.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. Belizan JM, Villar J, Bergel E, et al. Long-term effect of calcium supplementation during pregnancy on the blood pressure of offspring: follow up of a randomised controlled trial. BMJ 1997;315(7103):281-5.PubMedGoogle Scholar
 30. Smith GC, Pell JP, Walsh D. Pregnancy complications and maternal risk of ischaemic heart disease: a retrospective cohort study of 129,290 births. Lancet 2001;357(9273):2002-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Lindsay RS, Dabelea D, Roumain J, et al. Type 2 diabetes and low birth weight: the role of paternal inheritance in the association of low birth weight and diabetes. Diabetes 2000;49(3):445-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Leon DA. The foetal origins of adult disease: interpreting the evidence from twin studies. Twin Res 2001;4(5):321-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 33. Dunger DB, Ong KK, Huxtable SJ, et al. Association of the INS VNTR with size at birth. ALSPAC Study Team. Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood. Nat Genet 1998;19(1):98-100.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. Ong KK, Phillips DI, Fall C, et al. The insulin gene VNTR, type 2 diabetes and birth weight. Nat Genet 1999;21(3):262-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 35. Vaessen N, Heutink P, Janssen JA, et al. A polymorphism in the gene for IGF-I: functional properties and risk for type 2 diabetes and myocardial infarction. Diabetes 2001;50(3):637-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. Vaessen N, Janssen JA, Heutink P, et al. Association between genetic variation in the gene for insulin-like growth factor-I and low birthweight. Lancet 2002;359(9311):1036-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. Eriksson JG, Lindi V, Uusitupa M, et al. The effects of the Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 gene on insulin sensitivity and insulin metabolism interact with size at birth. Diabetes 2002;51(7): 2321-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 38. Yliharsila H, Eriksson JG, Forsen T, et al. Interactions between peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 2 gene polymorphisms and size at birth on blood pressure and the use of antihypertensive medication. J Hypertens 2004;22(7): 1283-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 39. Frayling TM, Hattersley AT, Smith GD, Ben-Shlomo Y. Conflicting results on variation in the IGFI gene highlight methodological considerations in the design of genetic association studies. Diabetologia 2002;45(11):1605-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 40. Wit JM. Implicaties van de Barker-hypothese voor de medicus practicus. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2491-5.PubMedGoogle Scholar
 41. Gillman MW. Epidemiological challenges in studying the fetal origins of adult chronic disease. Int J Epidemiol 2002;31(2): 294-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 42. Hofman A, Jaddoe VWV, Mackenbach JP, et al. Groei, ontwikkeling en gezondheid vanaf het vroege foetale leven tot de jongvolwassenheid: het Generation R Onderzoek. Tijdschr Kindergeneeskd 2005;73:45-49.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • V. W. V. Jaddoe
  • 1
 • L. Ay
 • H. A. Büller
 • A. Hofman
 • A. C. S. Hokken-Koelega
 • M. van Osch-Gevers
 • R. J. M. Snijders
 • E. A. P. Steegers
 • B. O. Verburg
 • J. C. M. Witteman
 1. 1.

Personalised recommendations