Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 73, Issue 3, pp 162–164 | Cite as

Advies ten aanzien van de behandeling met dexamethason bij kinderen met verdenking op bacteriële meningitis

 • A. M. van Furth
 • T. F. W. Wolfs
 • N. G. Hartwig
Artikelen
 • 33 Downloads

Summary

A recent study by De Gans and Van de Beek in the nejm entitled ‘Dexamethasone in adults with bacterial meningitis’ made the question relevant if children suspected of bacterial meningitis should be treated with dexamethasone. Based on the literature available we advise dexamethasone treatment for children older than two months of age who are suspected of acute bacterial meningitis. Dexamethasone should be given just before, or together with the first dose of (intravenous) antibiotics, in a dosage of 0.6 mg/kg/day in four doses during four days.

Samenvatting

Naar aanleiding van het artikel ‘Dexamethasone in adults with bacterial meningitis’ door De Gans en Van de Beek in de nejm is de vraag in de actualiteit gekomen of dexamethason ook gegeven moet worden aan kinderen die worden verdacht van bacteriële meningitis. Op basis van de beschikbare literatuur adviseren wij kinderen ouder dan twee maanden bij de verdenking op bacteriële meningitis te behandelen met dexamethason. Dexamethason moet vlak voor, of gelijktijdig met de eerste gift (intraveneuze) antibiotica worden gegeven in een dosering van 0,60 mg/kg/dag in vier doses gedurende vier dagen.

literatuur

 1. Gans J de, Beek D van de. Dexamethasone in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2002;347:1549-56.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Gans J de, Beek D van de. Dexamethason gunstig bij volwassenen met acute bacteriële meningitis; een gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146:2235-40.Google Scholar
 3. Beek D van de, Gans J de, McIntyre P, Prasad K. Corticosteroids in acute bacterial meningitis (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 4, 2003, Oxford: Update Software.Google Scholar
 4. Beek D van de, Gans J de, McIntyre P, et al. Steroids in adults with acute bacterial meningitis: a systemic review. Lancet Infect Dis 2004;4:139-43.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Cronin L, Cook DJ, Carlet J, et al. Corticosteroid treatment for sepsis. Crit Care Med 1995;23:1430-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Odio CM, Faingezicht U, Paris M, et al. The beneficial effects of early dexamethasone administration in infants and children with bacterial meningitis. N Engl J Med 1991;324:1525-31.PubMedGoogle Scholar
 7. Schaad UB, Lips U, Gnehm HE, et al. Dexamethasone therapy for bacterial meningitis in children. Lancet 1993;342:457-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. McIntyre PB, Berkey CS, King SM, et al. Dexamethasone as adjunctive therapy in bacterial meningitis: meta-analysis of randomized clinical trials since 1988. JAMA 1997;278:925-31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Syrogiannopoulos GA, Lourida AN, Theodoridou MC, et al. Dexamthesone therapy for bacterial meningitis in children: 2 versus 4 day regimen. J Infect Dis 1994;169:853-8.PubMedGoogle Scholar
 10. Lebel MH, Feiji BJ, Syrogiannopoulos GA, et al. Dexamethasone therapy for bacterial meningitis results of two double blind, placebo controlled trials. N Engl J Med 1988;319: 964-71.PubMedGoogle Scholar
 11. Saez-Llorens X, McCracken GH Jr. Antimicrobial and anti-inflammatory treatment of bacterial meningitis. Infect Dis Clin North Am 1999;13:619-36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Coyle PK. Glucocorticoids in central nervous system bacterial infection. Arch Neurol 1999;56:796-801.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Klugman KP, Friedland IR, Bradley JS. Bactericidal activity against cephalosporin-resistant Streptococcus pneumoniae in cerebrospinal fluid of children with acute bacterial meningitis. Antimicrob Agents Chemother 1995;39:1988-92.PubMedGoogle Scholar
 14. Koomen I, Grobbee DE, Jennekens-Schinkel A, et al. Parental perception of educational, behavioral and general health problems in school-age survivors of bacterial meningitis. Acta Paediatr 2003;92:177-85.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Leib SL, Heimgartner C, Bifrare Y, et al. Dexamethasone aggravates hippocampal apoptosis and learning deficiency in pneumococcal meningitis in infants rats. Pediatr Res 2003;54:353-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • A. M. van Furth
  • 1
 • T. F. W. Wolfs
 • N. G. Hartwig
 1. 1.

Personalised recommendations