Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 73, Issue 5, pp 58–63 | Cite as

Behandeling van hypothermie bij kinderen na submersie

 • F. S. Neijens
 • A. J. van Vught
Artikelen

Samenvatting

Doel. De vraag beantwoorden of centraal opwarmen een meerwaarde biedt boven extern opwarmen bij de behandeling van hypotherme submersieslachtoffers en aangeven welke plaats cardiopulmonale bypass (cpb) moet hebben in het opwarmingsproces.

Opzet. Retrospectief statusonderzoek. Literatuuronderzoek. Vergelijking van de behandeling op de kinder-intensivecareafdelingen in Nederland.

Methode. Het temperatuursbeloop en de neurologische uitkomst werden bestudeerd van alle drenkelingen opgenomen op de kinder-intensivecareafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in een periode van vier jaar. Engelstalige publicaties vanaf 1998 over dit onderwerp werden bestudeerd. Via een vragenlijst werd informatie ingewonnen over gebruikte opwarmingsmethoden op de acht kinder-intensivecareafdelingen in Nederland.

Resultaten. De geïncludeerde kinderen werden gemakkelijk opgewarmd met externe of minimaal invasieve methoden. Gerandomiseerde klinische onderzoeken of case-control-studies die uitsluitsel bieden over de beste opwarmingsmethode werden niet gevonden. Over dit onderwerp zijn slechts reviewartikelen en case-reports gepubliceerd. Zeven van de acht kinder-intensivecareafdelingen beginnen met extern opwarmen, zes gebruiken daarbij centrale opwarmingsmethoden. Zes centra overwegen cpb bij hypotherme drenkelingen met onvoldoende cardiac output, maar hebben deze de laatste vijf jaar niet toegepast.

Conclusie. Primair extern opwarmen van hypotherme kinderen na submersie heeft de voorkeur en is meestal voldoende. Betere resultaten bij meer invasief, centraal opwarmen zijn niet aangetoond. Ondanks gebrek aan bewijs voor een betere prognose, moet cpb bij hypotherme kinderen met een circulatiestilstand altijd overwogen worden, omdat het de enige methode is om tegelijkertijd op te warmen en de circulatie te herstellen.

Abstract

Objective. To answer to the question, whether in the process of rewarming of hypothermic children after submersion, invasive methods have additional value compared to external methods and where cardiopulmonary bypass (cpb) should stand in the treatment.

Design. Retrospective chart reviewnd>/nd> Literature search. Comparison of the approach to treatment in pediatric intensive care units (picus) in the Netherlands.

Method. Temperature course and neurological outcome were studied of all near-drowned children admitted to the intensive care unit of the Wilhelmina Children's Hospital in a four year period. We searched for English written articles from 1998 about this subject. Inquiries were made about rewarming methods in other Dutch picus.

Results. Hypothermic near-drowned children rewarmed spontaneously or could easily be rewarmed by external or minimally invasive methods. Randomised clinical trials or case-control studies were not found. Only review articles and case-reports were published on this subject. Seven of the eight picus start to warm up externally. Six picus use a combination of external and invasive methods. Six centres consider cpb in hypothermic children with insufficient cardiac output.

Conclusion. External rewarming is the method of choice in near-drowned children and is in virtually all cases adequate. More invasive rewarming methods have not been shown to be advantageous. Despite lack of evidence for a better prognosis, cpb should be considered in hypothermic children (T<32 °C) with circulatory arrest, because under these circumstances it is the only method to rewarm effectively and restore circulation simultaneously.

Literatuur

 1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Presentatie sterftestatistieken op website www.cbs.nl. 1-6-2002.
 2. Danzl DF, Pozos RS. Accidental hypothermia. N Engl J Med 1994;331:1756-60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Jurkovich GJ, Greiser WB, Luterman A, Curreri PW. Hypothermia in trauma victims: an ominous predictor of survival. J Trauma 1987;27:1019-24.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Turner NM, Vught AJ van. Advanced Paediatric Life Support; de Nederlandse editie. Maarssen: Elsevier, 2004.Google Scholar
 5. Vretenar DF, Urschel JD, Parrott JC, Unruh HW. Cardiopulmonary bypass resuscitation for accidental hypothermia. Ann Thorac Surg 1994;58:895-8.PubMedGoogle Scholar
 6. Kloeck W, Cummins RO, Chamberlain D, et al. Special resuscitation situations: an advisory statement from the International Liaison Committee on Resuscitation. Circulation 1997;95: 2196-210.PubMedGoogle Scholar
 7. European Resuscitation Council. Part 8: advanced challenges in resuscitation. Section 3: special challenges in ECC. 3B: submersion or near-drowning. Resuscitation 2000;46:273-7.Google Scholar
 8. Bolte RG, Black PG, Bowers RS, et al. The use of extracorporeal rewarming in a child submerged for 66 minutes. JAMA 1988;260:377-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Wollenek G, Honarwar N, Golej J, Marx M. Cold water submersion and cardiac arrest in treatment of severe hypothermia with cardiopulmonary bypass. Resuscitation 2002;52:255-63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Thalmann M, Trampitsch E, Haberfellner N, et al. Resuscitation in near drowning with extracorporeal membrane oxygenation. Ann Thorac Surg 2001;72:607-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Giesbrecht GG. Cold stress, near drowning and accidental hypothermia: a review. Aviat Space Environ Med 2000;71:733-52.PubMedGoogle Scholar
 12. Bernardo LM, Henker R, O'Connor J. Treatment of trauma-associated hypothermia in children: evidence-based practice. Am J Crit Care 2000;9:227-34.PubMedGoogle Scholar
 13. Segers MJ, Diephuis JC, Kesteren RG van, Werken C van der. Hypothermia in trauma patients. Unfallchirurg 1998;101:742-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Seigler RS, Golding E, Blackhurst DW. Continuous venovenous rewarming: results from a juvenile animal model. Crit Care Med 1998;26:2016-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Balagna R, Abbo D, Ferrero F, et al. Accidental hypothermia in a child. Paediatr Anaesth 1999;9:342-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Papenhausen M, Burke L, Antony A, Phillips JD. Severe hypothermia with cardiac arrest: complete neurologic recovery in a 4-year-old child. J Pediatr Surg 2001;36:1590-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Veenhuizen L, Haasnoot K, Vught AJ van, et al. Submersie bij kinderen; rol van hypothermie en ontstaan van ‘adult respiratory distress’-syndroom. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:906-10.PubMedGoogle Scholar
 18. Bierens JJ, Velde EA van der, Berkel M van, Zanten JJ van. Submersion in The Netherlands: prognostic indicators and results of resuscitation. Ann Emerg Med 1990;19:1390-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Baena RC, Busto R, Dietrich WD, et al. Hyperthermia delayed by 24 hours aggravates neuronal damage in rat hippocampus following global ischemia. Neurology 1997;48:768-73.PubMedGoogle Scholar
 20. Kim Y, Busto R, Dietrich WD, et al. Delayed postischemic hyperthermia in awake rats worsens the histopathological outcome of transient focal cerebral ischemia. Stroke 1996;27:2274-80.PubMedGoogle Scholar
 21. Coimbra C, Boris-Moller F, Drake M, Wieloch T. Diminished neuronal damage in the rat brain by late treatment with the antipyretic drug dipyrone or cooling following cerebral ischemia. Acta Neuropathol (Berl) 1996;92:447-53.CrossRefGoogle Scholar
 22. Coimbra C, Drake M, Boris-Moller F, Wieloch T. Long-lasting neuroprotective effect of postischemic hypothermia and treatment with an anti-inflammatory/antipyretic drug. Evidence for chronic encephalopathic processes following ischemia. Stroke 1996;27:1578-85.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations