Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 73, Issue 6, pp 39–41 | Cite as

5-alfa-reductase-deficiëntie: beschrijving van een zeer mild fenotypebij een Turkse jongen

 • A. M. Zwitserloot
 • J. M. Taks
 • J. J. Halley
 • C. Noordam
Casuïstische mededelingen
 • 29 Downloads

Samenvatting

Het klassieke syndroom van 5α-reductase-2-deficiëntie toont een compleet vrouwelijk fenotype bij geboorte en in de puberteit significante virilisatie zonder gynaecomastie. De diagnose 5α-reductase-2-deficiëntie moet echter ook overwogen worden bij mildere symptomen van ondervirilisatie zoals bij patiënten met hypospadie en/of micropenis. Wij beschrijven hier een patiënt met een partiële vorm van 5α-reductase-2-deficiëntie met voldoende virilisatie om bij de geboorte het mannelijke geslacht toegewezen te krijgen. De diagnose werd bevestigd door het aantonen van een homozygotie voor de mutatie g196s in het srd5a2-gen.

Summary

The classic syndrome of 5α-reductase 2 deficiency shows a complete female phenotype at birth and in puberty it shows significant virilisation without gynaecomasty. However, the diagnosis of 5α-reductase 2 deficiency must also be considered in the case of milder symptoms of virilisation, like in patients with hypospadia and/or micropenis. We describe a patient with a partial form of 5α-reductase 2 deficiency with sufficient virilisation of the external genitalia to warrant male gender assignment at birth. The diagnosis was confirmed by establishing homozygosity for the mutation g196s in the srd5a2 gene.

Literatuur

 1. Wilson JD, Griffin JE, Russell DW. Steroid 5α-reductase 2 deficiency. Endocr Rev 1993;14:577-93.PubMedGoogle Scholar
 2. Imperato-McGinley J, Guerrero L, Gautier T, et al. Steroid 5α-reductase deficiency in man: an inherited form of male pseudohermaphroditism. Science 1974;186:1213-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Wals PC, Madden JD, Harrod MJ, et al. Familial incomplete male pseudohermaphroditism type 2: decreased dihydrotestosterone formation in pseudovaginal perineoscrotal hypospadias. N Engl J Med 1974;291:944-9.Google Scholar
 4. Albers N, Ulrichs C, Glüer S, et al. Etiologic classification of severe hypospadias: implications for prognosis. J Pediatr 1997;131(3):386-92.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Sinnecker GHG, Hiort O, Dibbelt L et al. Phenotypical classification of male pseudohermaphroditism due to steroid 5α-reductase deficiency. Am J Med Genet 1996;63(1):223-30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Nordenskjöld A, Ivarsson SA. Molecular characterisation of 5α-reductase type 2 deficiency and fertility in a Swedish family. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3236-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Peterson RE, Imperato-McGinley J, Gautier T, et al. Male pseudohermaphroditism due to steroid 5α-reductase deficiency. Am J Med 1977;62:170-91.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Thigpen AE, Davis DL, Gautier T, et al. The molecular basis of steroid 5α-reductase deficiency in a large Dominican kindred. N Engl J Med 1992;327:1216-9.PubMedGoogle Scholar
 9. Akgun S, Ertel NH, Imperato-McGinley J, et al. Familial male pseudohermaphroditism due to 5α-reductase deficiency in a Turkish village. Am J Med 1986;81:267-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Andersson S, Berman DM, Jenkins EP, et al. Deletion of steroid 5α-reductase 2 gene in male pseudohermaphroditism. Nature 1991;354:159-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Carpenter TO, Imperato-McGinley J, Boulware SD, et al. Variable expression of 5α-reductase deficiency: presentation with male phenotype in a child of Greek origin. J Clin Endocrinol Metab 1990;71(2):318-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Imperato-McGinley J, Peterson RE, Gautier T, et al. The impact of androgens on the evolution of male gender identity. N Engl J Med 1979;300:1233-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Wigley WC, Prihoda JS, Mowszowicz I, et al. Natural mutagenesis study of the human steroid 5α-reductase 2 isoenzyme. Biochemistry 1994;33:1265-70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Katz MD, Kligman I, Cai LQ, et al. Paternity by intrauterine insemination with sperm from a man with 5α-reductase-2 deficiency. N Engl J Med 1997;336:994-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • A. M. Zwitserloot
  • 1
 • J. M. Taks
 • J. J. Halley
 • C. Noordam
 1. 1.

Personalised recommendations