Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 72, Issue 1, pp 7–12 | Cite as

De immunologie van coeliakie

 • F. Koning
Artikelen

Samenvatting

Coeliakie is een ziekte van de dunne darm die het gevolg is van een intolerantie voor gluten. Gluten is een heterogeen mengsel van eiwitten afkomstig uit granen, gliadinen en gluteninen genaamd. Van deze moleculen bestaan vele varianten die in allerlei combinaties in tarwesoorten te vinden zijn. In elke tarwesoort komen daarom tussen de 50 en 100 verschillende glutenmoleculen voor. Meer dan 90% van de coeliakiepatiënten is hla-dq2-positief en de rest is meestal hla-dq8-positief. In de darm van coeliakiepatiënten zijn T-cellen aanwezig die reageren op van gluten afkomstige fragmenten (peptiden) die aan hla-dq2 of -dq8 gebonden zijn. De stimulatie van deze T-cellen leidt tot de secretie van inflammatoire cytokinen en deze T-celreacties worden dan ook verondersteld de ziekte te veroorzaken. Er is nu een hele serie van gliadine en glutenine afkomstige peptiden gekarakteriseerd die T-cellen uit de dunne darm van coeliakiepatiënten kunnen stimuleren. Er is bovendien gevonden dat zulke peptiden gemodificeerd kunnen worden door het enzym weefseltransglutaminase (ttg) en dat dit de T-celreactie op deze glutenpeptiden versterkt. In dit artikel worden de recente doorbraken in het onderzoek naar het ontstaan van coeliakie beschreven en wordt bediscussieerd hoe dit op termijn tot alternatieven voor de patiënt zal leiden.

Summary

Celiac disease (cd) is caused by a permanent intolerance to gluten. Gluten is a heterogeneous mixture of proteins termed gliadins and glutenins. Over 90% of the patients are hla-dq2 positive and the remainder is usually hla-dq8 positive. It is now well established that inflammatory hla-dq2 and/or -dq8 restricted, gluten-specific T cells are present at the site of the lesions in the gut and these are believed to cause disease. Several gluten peptides that are recognized by gut derived T cells from cd patients have now been identified. Moreover, it has been found that such peptides can be modified by the enzyme tissue transglutaminase (ttg) that is either required for or enhances T cell recognition. A number of key observations that have been made in recent years is briefly described and it is discussed how this has reshaped our thinking about cd development.

Literatuur

 1. Marsh MN. Gluten, major histocompatibility complex, and the small intestine. Gastroenterology 1992;102:330-54.PubMedGoogle Scholar
 2. Tighe MR, Hall MA, Barbado M. HLA class II alleles associated with celiac disease susceptibility in a southern European population. Tissue Antigens 1992;40:90-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Sollid LM, Markussen G, Ek J. Evidence for a primary association of coeliac disease to a particular HLA-DQ alpha/beta heterodimer. J Exp Med 1989;169:345-50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Spurkland A, Ingvarsson G, Falk ES, et al. Dermatitis herpetiformis and celiac disease are both primarily associated with the HLA-DQ(α1*0501, β1*02) or the HLA-DQ(α1*03, β1*0302) heterodimers. Tissue Antigens 1997;49:29-34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Lundin KE, Scott H, Hansen T, et al. Gliadin-specific, HLA-DQ(α1*0501,β1*0201) restricted T cells isolated from the small intestinal mucosa of celiac disease patients. J Exp Med 1993;178:187-96.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Lundin KEA, Sollid LM, Anthonson D, et al. Heterogeneous reactivity patterns of HLA-DQ-restricted, small intestinal T cell clones from patients with celiac disease. Gastroenterology 1997;112:752-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Wal Y van de, Kooy YMC, Drijfhout JW, et al. Peptide binding characteristics of the coeliac disease-associated DQ(α1*0501,β1*0201) molecule. Immunogenetics 1996;44: 246-53.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Wal Y van de, Kooy YMC, Veelen P van, et al. Glutenin is involved in the gluten-driven mucosal T cell response. Eur J Immunol 2000;29:3133-9.Google Scholar
 9. Rammensee HG, Friede T, Stevanovic S. MHC ligands and peptide motifs: first listing. Imunogenetics 1995;41:178-228.CrossRefGoogle Scholar
 10. Vartdal F, Johansen BH, Friede T, et al. The peptide binding motif of the disease-associated HLA-DQ( α1*0501,β1*0201) molecule. Eur J Immunol 1996;26:2764-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Godkin A, Friede T, Davenport M, et al. Use of eluted peptide sequence data to identify the binding characteristics of peptides to the insulin-dependent diabetes susceptibility allele HLA-DQ8 (DQ3.2). Int Immunol 1997;9:905-11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Kwok WW, Domeier ME, Raymond FC, et al. Allele-specific motifs characterize HLA-DQ interactions with a diabetes-associated peptide derived from glutamic acid decarboxylase. J Immunol 1996;156:2171-7.PubMedGoogle Scholar
 13. Dieterich W, Ehnis T, Bauer M, et al. Identification of tissue transglutaminase as the autoantigen of celiac disease. Nat Med 1997;3:797-801.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Wal Y van de, Kooy Y, Veelen P van, et al. Small intestinal cells of celiac disease patients recognize a natural pepsin fragment of gliadin. Proc Natl Acad Sci USA 1998;95:10050-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Wal Y van de, Kooy YMC, Veelen P van, et al. Selective deamidation by tissue transglutaminase strongly enhances gliadin-specific T cell reactivity. J Immunol 1998;161:1585-8.PubMedGoogle Scholar
 16. Sjostrom H, Lundin KEA, Molberg Ø, et al. Identification of a gliadin T cell epitope in coeliac disease: general importance of gliadin deamidation for intestinal T cell recognition. Scand J Immunol 1998;48:111-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Molberg Ø, McAdam S, Körner R, et al. Tissue transglutaminase selectively modifies gliadin peptides that are recognized by gut derived T cells in celiac disease. Nat Med 1998;4:713-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Arentz-Hansen H, Körner R, Molberg Ø, et al. The intestinal T cell response to α-gliadin in adult celiac disease is focused on a single deamidated glutamine targeted by tissue transglutaminase. J Exp Med 2000;191:603-12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Vader W, Kooy Y, Veelen P van, et al. The gluten response in children with recent onset celiac disease. A highly diverse response towards multiple gliadin and glutenin derived peptides. Gastroenterology 2002;122:1729-37.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Vader W, Ru A de, Wal Y, et al. Specificity of tissue transglutaminase explains cereal toxicity in celiac disease. J Exp Med 2002;195:643-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Shan L, Molberg O, Parrot I, et al. Structural basis for gluten intolerance in celiac sprue. Science 2002;297(5590):2275-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Vader W, Stepniak D, Bunnik EM, et al. Characterization of cereal toxicity for celiac disease patients based on protein homology in grains. Gastroenterology 2003;125:1105-13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Mearin ML, Biemond I, Peña AS, et al. HLA-DR phenotypes in Spanish coeliac children: their contribution to the understanding of the genetics of the disease. Gut 1983;24:532-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Vader W, Stepniak D, Kooy Y, et al. The HLA-DQ2 gene dose effect in Celiac Disease is directly related to the magnitude and breadth of gluten-specific T-cell responses. Proc Natl Acad Sci USA 2003;100:12390-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Papadopoulos G, Wijmenga C, Koning F. Interplay between genetics and the environment in the development of celiac disease: perspectives for a healthy life. J Clin Invest 2001; 108:1261-6.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations