Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 72, Issue 2, pp 104–105 | Cite as

Pharmacokinetic and cell biological aspects of vincristine efficacy in childhood leukaemia

  • Ellis Groninger
Dissertaties
  • 6 Downloads

Samenvatting

Vincristine, een belangrijk geneesmiddel bij de behandeling van kinderen met kanker, wordt door de brede toepasbaarheid en geringe beenmergsuppressie vaak gecombineerd met andere chemotherapie in talrijke behandelprotocollen. Het is de moeite waard om te proberen de behandeling met vincristine te optimaliseren.

literatuur

  1. Groninger E, Meeuwsen-de Boer GJ, Koopmans P, et al. Pharmacokinetics of vincristine monotherapy in childhood acute lymphoblastic leukaemia. Pediatr Res 2002;52:113-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Groninger E, Meeuwsen-de Boer GJ, Koopmans P, et al. Vincristine pharmacokinetics and response to vincristine monotherapy in an up-front window study of the Dutch Childhood Leukaemia Study Group. Eur J Cancer 2004, accepted.Google Scholar
  3. Groninger E, Graaf SSN de, Meeuwsen-de Boer GJ, et al. Vincristine-induced apoptosis in vivo in peripheral blood mononuclear cells of children with acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol 2000;111:875-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Groninger E, Meeuwsen-de Boer GJ, Graaf SNN de, et al. Vincristine-induced apoptosis in acute lymphoblastic leukaemia (ALL) cells: a mitochondrial controlled pathway regulated by reactive oxygen species? Int J Oncol 2002;21:1339-45.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations