Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 72, Issue 6, pp 262–266 | Cite as

Nieuwe inzichten in de ziekte van Niemann-Pick B

 • S. A. Fuchs
 • F. A. A. Langius
 • W. P. M. Rijnvos
 • P. G. J. Nikkels
 • F. A. Wijburg
 • G. Visser
Casuïstische mededelingen
 • 20 Downloads

Samenvatting

De ziekte van Niemann-Pick (npd) is een zeldzame lysosomale stapelingsziekte die berust op een deficiënte activiteit van het enzym sfingomyelinase (asm). Wij beschrijven drie kinderen die zich presenteerden met onbegrepen hepatosplenomegalie, berustend op npd type B. De diagnose werd gesteld door bepaling van verminderde asm-activiteit in leukocyten en mutatieanalyse in fibroblasten. Tot voor kort bestond er geen therapie voor npd. Voor npd type B zijn de voorlopige resultaten van enzymtherapie dusdanig veelbelovend dat het momenteel klinisch geëvalueerd wordt. Gezien de minimale belasting voor de patiënt en de haalbaarheid op korte termijn biedt dit een belangrijke therapeutische mogelijkheid voor patiënten met deze vooralsnog fatale aandoening.

Summary

Types A and B Niemann-Pick disease (npd) are rare lysosomal storage disorders that result from the deficient activity of acid sphingomyelinase (asm). We describe three patients presenting with unexplained hepatosplenomegaly, due to npd type B. Diagnosis was made by determination of deficient asm activity in leukocytes and mutation analysis in fibroblasts. Until recently, there was no specific therapy for npd. The preliminary results with enzyme therapy for npd type B have been so promising that clinical evaluation is presently performed. The minimal burden for the patient and the short-term feasibility further contribute to this important therapeutic option for patients with this currently fatal condition.

literatuur

 1. Schuchmann EH, Desnick RJ. Niemann-Pick disease types A and B: Acid sphingomyelinase deficiencies. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, et al., eds. Metabolic basis of inherited disease. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 3589-610.Google Scholar
 2. Brady R. Sphingomyelin lipidosis: Niemann-Pick disease. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1983.Google Scholar
 3. Vellodi A, Hobbs JR, O’Donnell NM, et al. Treatment of Niemann-Pick disease type B by allogeneic bone marrow transplantation. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;295:1375-6.CrossRefGoogle Scholar
 4. Victor S, Coulter JBS, Besley GTN, et al. Niemann-Pick disease: sixteen-year follow-up of allogeneic bone marrow transplantation in a type B variant. J Inherit Metab Dis 2003;26: 775-85.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Miranda SR, Erlich S, Visser JW, et al. Bone marrow transplantation in acid sphingomyelinalse deficient mice: engraftment and cell migration into the brain as a function of radiation, age, and phenotype. Blood 1997;90:444-52.PubMedGoogle Scholar
 6. Miranda SR, Erlich S, Friedrich VL jr, et al. Biochemical, pathological, and clinical response to transplantation of normal bone marrow cells into acid sphingomyelinase-deficient mice. Transplantation 1998;65:884-92.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. He X, Miranda SRP, Dagan A, et al. Characterization of human acid sphingomyelinase purified from the media of overexpressing Chinese hamster ovary cells. Biochim Biophys Acta 1999;1432:251-64.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Miranda SR, He X, Simonaro CM, et al. Infusion of recombinant human acid sphingomyelinase into Niemann-Pick disease mice leads to visceral, but not neurological, correction of the pathophysiology. FASEB J 2000;14:1988-95.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Simonaro CM, Desnick RJ, McGovern MM, et al. The demographics and distribution of type B Niemann-Pick disease: novel mutations lead to new genotype/phenotype correlations. Am J Hum Genet 2002;71:1413-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Niemann A. Ein unbekanntes Krankheitsbild. Jahrb Kinderheilkd 1914;79:1.Google Scholar
 11. Crocker AC. The cerebral defect in Tay-Sachs disease and Niemann-Pick disease. J Neurochem 1961;7:69-75.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Fredrickson D, Sloan H. Sphingomyelin lipidoses: Niemann Pick disease. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1972.Google Scholar
 13. Schneider EL, Pentchev PG, Hibbert SR, et al. A new form of Niemann-Pick disease characterized by temperature-labile sphingomyelinase. J Med Genet 1978;15:370-4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Martyn LJ. Pediatric ophtalmology. 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 1983.Google Scholar
 15. Levade T, Gatt S. Uptake and intracellular degradation of fluorescent shpingomyelin by fibroblasts from normal individuals and a patient with Niemann-Pick disease. Biochim Biophys Aca 1987;918:250-9.Google Scholar
 16. Vanier M, Boue J, Dumez Y. First-trimester prenatal diagnosis on chorionic villi and biochemical study of a foetus at 12 weeks of development. Clin Genet 1985;28:348-54.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Patrick AD, Young E, Kleijer WJ, et al. Prenatal diagnosis of Niemann-Pick disease type A using chromogenic substrate [letter]. Lancet 1977;2:144.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Maziere JC, Maziere C, Hosli P. An ultramicrochemical assay for sphingomyelinase: rapid prenatal diagnosis of a fetus at risk for Niemann-Pick disease. Monogr Hum Genet 1978;9:198-201.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • S. A. Fuchs
  • 1
 • F. A. A. Langius
 • W. P. M. Rijnvos
 • P. G. J. Nikkels
 • F. A. Wijburg
 • G. Visser
 1. 1.

Personalised recommendations