Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 71, Issue 1, pp 287–288 | Cite as

Dissertatie

The role of gonadal steroids in growth plate regulation in the rat
  • Bram van der Eerden
Artikelen
  • 15 Downloads

Samenvatting

Lengtegroei is het resultaat van de activiteit van chondrocyten (kraakbeencellen) in de zogenoemde groeischijven aan weerszijden van de pijpbeenderen. De lengtegroei wordt beïnvloed door vele factoren, zoals hormonen, groei- en genetische factoren, voeding en invloeden uit de omgeving. Het belangrijkste hormoon voor de stimulatie van de lengtegroei is groeihormoon (GH), terwijl tijdens de puberteit de estrogenen en de androgenen bepalend zijn voor de lengtegroei en botrijping. Vooral de estrogenen worden in verband gebracht met de initiatie van de puberale groeispurt, het sluiten van de groeischijven aan het einde van de puberteit en de sterke toename van de botmassa tijdens deze periode.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations