Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 71, Issue 4, pp 111–115 | Cite as

Intraveneuze immunoglobulinen ter preventie van wisseltransfusie bij neonatale immuunhemolytische ziekte

 • P. Van de Voorde
 • G. Hendrickx
 • L. Goossens
 • A. Zecic
 • P. Vanhaesebrouck
Artikelen
 • 16 Downloads

Samenvatting

De conventionele behandeling van neonatale hyperbilirubinemie bestaat uit fototherapie en zo nodig wisseltransfusie (wt). Recente publicaties postuleren intraveneuze immunoglobulinen (ivig) als therapeutisch alternatief bij significante hemolytische icterus. Vanaf 1996 behandelden wij twintig patiënten met ernstige immuunhemolytische ziekte. ivig-behandeling werd ingesteld volgens de ‘klassieke’ wt-criteria (Klaus & 38; Fanaroff): navelstrengbilirubine > 85 μmol/l (1 mg/dl = 17 μmol/l) en hemoglobine < 10 g/dl of totaalserumbilirubine (tbr) > 170 μmol/l binnen de eerste 24 levensuren, > 255 μmol/l de tweede 24 uur en > 340 μmol/l nadien. Negentien patiënten voldeden uiteindelijk aan deze criteria. Eén patiënt overleed vroegtijdig. Bij twee werd een wt verricht voor ivig-toediening. Deze patiënten werden uitgesloten van de studie. Eén neonaat vertoonde, ondanks twee doses ivig, progressief oplopende tbr-waarden zodat een ‘rescue’-wt noodzakelijk werd geacht. Aldus werd bij vijftien van de zestien patiënten een wisseltransfusie vermeden. Er werden geen majeure complicaties gezien. Vijf patiënten vertoonden laattijdige anemie met bloedtransfusienood. Toediening van intraveneuze immunoglobulinen is een veilige en effectieve behandeling van immuunhemolytische icterus. Gezien de brede variatie in ernst lijkt het definiëren van criteria voor therapie obligaat.

Summary

Conventional treatment for neonatal hyperbilirubinemia includes phototherapy and exchange transfusion (et) if necessary. Recent publications postulate intravenous immunoglobulins (ivig) as a therapeutic alternative for significant haemolytic jaundice. From 1996 we treated twenty patients with severe immune haemolytic disease. Ivig treatment was initiated according to ‘standard’ et criteria (Klaus & 38; Fanaroff): cord bilirubin > 85 μmol/l (1 mg/dl = 17 μmol/l) and hemoglobin < 10 g/dl or total serum bilirubin (tbr) > 170 μmol/l within 24 hours after birth, 255 μmol/l the second 24 hours and 340 μmol/l thereafter. Nineteen patients eventually fulfilled these criteria. One infant died early. In two, ivig was given only after et was performed, so they were excluded for further evaluation. One patient did not respond and a ‘rescue’ et after two doses of ivig was considered necessary. In fifteen out of sixteen remaining patients this procedure could be avoided. No major side effects were seen. Five patients developed late anaemia which required a top-up transfusion. It is concluded that ivig is a safe and effective treatment for immune haemolytic jaundice. In view of the large spectrum in severity defining criteria for treatment seems mandatory.

literatuur

 1. Provisional Committee for Quality Improvement and Subcommittee on Hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics, Practice Parameter. Management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. Pediatrics 1994;94:558-65.Google Scholar
 2. Newman TB, Maisels MJ. Evaluation and treatment of jaundice in the term newborn: a kinder, gentler approach. Pediatrics 1992;89:809-18 (commentaar 819-33).PubMedGoogle Scholar
 3. Penn AA, Enzmann DR, Hahn JS, et al. Kernicterus in a full term infant. Pediatrics 1994;93:1003-6.PubMedGoogle Scholar
 4. Maisels MJ, Newman TB. Kernicterus in otherwise healthy, breast-fed term newborns. Pediatrics 1995;96:730-3.PubMedGoogle Scholar
 5. Vanhaesebrouck P, De Praeter C, Govaert P, et al. Is de (kinder)arts hersteld van zijn vigintifobie? Tijdschr Geneeskd 1996; 52:1533-44.Google Scholar
 6. Roth P, Polin RA. Controversial topics in kernicterus. Clin Perinat 1988;15:965-90.Google Scholar
 7. Maisels MJ. Jaundice. In: Avery GB, Fletcher MA, MacDonald MG, eds. Neonatology: Pathophysiology and management of the newborn, 4th ed. Philadelphia: Lippincott, 1994. pp. 630-725.Google Scholar
 8. Greenough A. Rhesus disease: Postnatal management and outcome. Eur J Pediatr 1999;158:689-93.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Oski FA. Disorders of bilirubin metabolism. In: Taeusch HW, Ballard RA, Avery ME, eds. Schaffer and Avery's diseases of the newborn, 6th ed. Philadelphia: Saunders, 1991. pp. 749-62.Google Scholar
 10. Osborn LM, Lenarsky C, Oakes RC, et al. Phototherapy in full-term infants with hemolytic disease secondary to ABO incompatibility. Pediatrics 1984;74:371-4.PubMedGoogle Scholar
 11. Hovi L, Siimes MA. Exchange transfusion with fresh heparinized blood is a safe procedure: experiences from 1069 newborns. Acta Paediatr Scand 1985;74:360-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Keenan WJ, Novak KK, Sutherland JM, et al. Morbidity and mortality associated with exchange transfusion. Pediatrics 1985;75(suppl):417-21.PubMedGoogle Scholar
 13. Rubaltelli FF. Current drug treatment options in neonatal hyperbilirubinemia and the prevention of kernicterus. Drugs 1998;56(1):23-30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Hammerman C, Vreman HJ, Kaplan M, et al. Intravenous immune globulin in neonatal immune hemolytic disease: does it reduce hemolysis? Acta Paediatr 1996;85(11):1351-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Maisels MJ. Neonatal jaundice. In: Avery GB, ed.. Neonatology: Pathophysiology and management of the newborn, 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, 1981. pp. 473-544.Google Scholar
 16. Alpay F, Sarici SÜ, Okutan V, et al. High-dose intravenous immunoglobulin therapy in neonatal immune haemolytic jaundice. Acta Paediatr 1999;88:216-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Rubo J, Albrecht K, Lash P, et al. High dose intravenous immune globulin therapy for hyperbilirubinemia caused by Rhesus hemolytic disease. J Pediatr 1992;121:93-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Ergaz Z, Arad I. Intravenous immunoglobulin therapy in neonatal immune hemolytic jaundice. J Perinat Med 1993; 21:183-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Sato K, Hara T, Kondo T, et al. High-dose intravenous gammaglobulin therapy for neonatal immune haemolytic jaundice due to blood group incompatibility. Acta Paediatr Scand 1991; 80(2):163-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Copelan EA, Strohm PL, Kennedy MS, et al. Hemolysis following intravenous immune globulin therapy. Transfusion 1986; 26:410-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Ruderman JW, Peter JB, Gall RC, et al. Prevention of hypogammaglobulinemia of prematurity with intravenous immune globulin. J Perinatol 1990;10:150-5.PubMedGoogle Scholar
 22. Hammerman C, Kaplan M, Vreman HJ, et al. Intravenous immune globulin in neonatal ABO isoimmunisation. Factors associated with clinical efficacy. Biol Neonate 1996;70(2):69-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Gartner LM. Disorders of bilirubin metabolism. In: Nathan DG, Oski FA, eds. Hematology of infancy and childhood, 3rd ed. Philadelphia: Saunders, 1987.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • P. Van de Voorde
  • 1
 • G. Hendrickx
 • L. Goossens
 • A. Zecic
 • P. Vanhaesebrouck
 1. 1.

Personalised recommendations