Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 71, Issue 6, pp 11–16 | Cite as

Failure to thrive: denk ook aan een hersentumor

 • E. E. O. Hagebeuk
 • J. de Kraker
 • B. T. Poll-The
Casuïstische mededelingen
 • 54 Downloads

Samenvatting

Failure to thrive is een veelvoorkomende klacht bij kinderen. In slechts 5% wordt een organische oorzaak gevonden en zelden is dit een neurologische. Twee patiënten, een meisje van 8 maanden en een jongen van 20 maanden, presenteerden zich met langdurig braken en een failure to thrive. Het meisje was alert, opvallend vrolijk en had een pendelnystagmus. Deze symptomen zijn karakteristiek voor het diëncefaalsyndroom, een hypothalamische dysfunctie veroorzaakt door een tumor in de hypofyse-/hypothalamusregio, meestal een glioom. De mri-scan van het cerebrum van het meisje toonde een opticusglioom. De jongen presenteerde zich in eerste instantie met alleen een failure to thrive, later ontwikkelde hij een fotofobie. De mri-scan van het cerebrum liet een infratentorieel ependymoom zien. Beide tumoren worden kort besproken. Hersentumoren bij kinderen geven vaak aspecifieke symptomen als geïrriteerdheid, veranderd gedrag, braken (vooral in de ochtend) anorexie en een failure to thrive. Van de zuigelingen met een hersentumor had 13% als eerste symptoom een failure to thrive. Bij deze klachten mag een neurologische anamnese en onderzoek niet ontbreken. Ook bij subtiele neurologische afwijkingen moet beeldvormend onderzoek worden verricht in de vorm van een ct- of mri-scan van de hersenen.

Summary

Failure to thrive is a common complaint in children. In only 5% an organic cause is found and rarely the failure to thrive is caused by a neurological disease. Two children, a girl aged 8 month and a boy aged 20 month, were hospitalized because of long lasting vomiting and failure to thrive. The girl was active, cheerful and had a pendular nystagmus. These symptoms are characteristics of the diencephalic syndrome, a hypothalamic dysfunction caused by a tumor, mainly a glioma. mri of the brain of the girl showed an optic glioma. The boy presented with failure to thrive and subsequently photophobia. The mri of the brain demonstrated an infratentorial ependymoma. Both tumors are discussed briefly. It is important to realise that failure to thrive, vomiting, anorexia and behaviour changes can be the presenting symptoms of a brain tumor in children. In 13% of the infants with a brain tumor failure to thrive was the initial symptom. In these cases an accurate neurological examination must be performed. Also in the case of minor neurological disturbances, imaging of the brain should be performed.

Literatuur

 1. Behrman RE, Kliegman RM. Developmental and behavioral pediatrics. In: Nelson, ed. Essentials of pediatrics. Philadephia: Saunders; 1998. pp.37-9.Google Scholar
 2. Wright CM. Identification and management of failure to thrive: a community perspective. Arch Dis Child 2000;82:5-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Haddad SF, Menezes AH, Bell WE, et al. Brain tumors occurring before 1 year of age: a retrospective review of 22 cases in an 11-year period (1977-1987). Neurosurgery 1991;29:8-13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Packer RJ. Brain tumors in children. Arch Neurol 1999;56:421-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Robertson PL. Pediatric brain tumors. Primary Care 1998;25:323-39.PubMedGoogle Scholar
 6. Ertem D, Acar Y, Alper G, et al. An uncommon and often overlooked cause of failure to thrive: diencephalic syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000,30:453-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Taphoorn MJB, Es C van, Gooskens RHJM, et al. Kinderen met een craniopharyngioom, een “goedaardige” hersentumor met grote morbiditeit. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1705-9.PubMedGoogle Scholar
 8. Pollack IF. Pediatric brain tumors. Semin Surg Oncol 1999;16:73-90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Schmandt SM, Packer RJ. Treatment of low-grade pediatric gliomas. Curr Opin Oncol 2000;12:194-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Duffner PK, Krischer JP, Sanford RA, et al. Prognostic factors in infants and very young children with intracranial ependymomas. Pediatric Neurosurg 1998;215-22.Google Scholar
 11. Valentino TL, Conway EE, Shiminski-Maher T, et al. Pediatric brain tumors. Pediatr Ann 26;579-87.Google Scholar
 12. Heymans HSA, Caron HN. Kanker op de kinderleeftijd in Nederland (1989-1997). Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1442-4.PubMedGoogle Scholar
 13. Duffner PK, Krischer JP, Horowitz ME, et al. Second malignancies in young children with primary brain tumors following treatment postoperative chemotherapy and delayed irradation. Ann Neurol 1998;44:313-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • E. E. O. Hagebeuk
  • 1
 • J. de Kraker
 • B. T. Poll-The
 1. 1.

Personalised recommendations