Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 70, Issue 2, pp 226–231 | Cite as

Primaire pulmonale hypertensie op de kinderleeftijd

Presentatie, diagnostiek en nieuwe behandelingsmogelijkheden
 • P. P. Roeleveld
 • M. Jongejan
 • R. M. F. Berger
Artikelen

Samenvatting

Primaire pulmonale hypertensie is een zeldzame en levensbedreigende longvaataandoening met onbekende pathogenese, die zich op de kinderleeftijd op verschillende manieren kan presenteren. Er bestaat geen causale behandeling en tot voor kort was alleen ondersteunende therapie mogelijk. De laatste jaren zijn er echter belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandeling. Hierbij is vooral de chronische continue intraveneuze therapie met epoprostenol, een prostacyclineanaloog, bij geselecteerde patiënten hoopgevend. Dit leidt tot langere overlevingsduur, maar heeft grote invloed op het dagelijks leven van de patiënt en vereist intensieve begeleiding. In dit artikel worden presentatievormen, differentiaaldiagnose en de verschillende behandelingsmogelijkheden besproken aan de hand van een ziektegeschiedenis.

Summary

Primary pulmonary hypertension is a rare and life threatening pulmonary vascular disease with unknown pathogenesis, which may present in various ways in the pediatric population. There is no causal treatment and until recently the only possible strategy was supportive care. In recent years, however, there have been important new developments in the area of treatment modalities. Especially chronic and continuous intravenous therapy with epoprostenol, a prostacyclin analogue, in selected patients gives rise to hope. It leads to a better survival rate, but also has a great impact on patient's daily life and demands intensive guidance. In this article presenting symptoms, differential diagnosis and current treatment modalities are discussed, illustrated by a case report.

Literatuur

 1. The International PPH Consortium: Lane KB, Machado RD, Pauciulo MW, et al. Heterozygous germline mutations in bmpr2, encoding a tgf-beta receptor, cause familial primary pulmonary hypertension. Nat Genet 2000;26(1):81-4.Google Scholar
 2. Barst RJ, Maislin G, Fishman AP. Vasodilator therapy for Primary Pulmonary Hypertension in children. Circulation 1999;99:1197-1208.PubMedGoogle Scholar
 3. Barst RJ, Rubin LJ, McGoon MD, et al. Survival in primary pulmonary hypertension with long-term continuous intravenous prostacyclin. Ann Intern Med 1994;121(6):409-15.PubMedGoogle Scholar
 4. Rich S, Kaufman E, Levy PS. The effect of high doses of calcium-channel blockers on survival in primary pulmonary hypertension. N Engl J Med 1992;327:76-81.PubMedGoogle Scholar
 5. Barst RJ. Recent advances in the treatment of pediatric pulmonary artery hypertension. Pediatr Clin North Am 1999; 46(2):331-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Haworth SG. Primary pulmonary hypertension in childhood. Arch Dis Child 1998;79:452-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Rubin LJ. ACCP consensus statement: Primary Pulmonary hypertension. Chest 1993;104:236-50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Galie N, Manes A, Uguccioni L, et al. Primary Pulmonary Hypertension. Insights into pathogenesis from epidemiology. Chest 1998;114:184s-94s.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Fuster V, Steele PM, Edwards WD, et al. Primary pulmonary hypertension: natural history and the importance of trombosis. Circulation 1984;70:580-7.PubMedGoogle Scholar
 10. Rozkovec A, Montanes P, Oakley C. Factors that influence the outcome of primary pulmonary hypertension. Br Heart J 1986;55:449-58.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Rich S, Kaufman E. High dose titration of calcium channel blocking agents for primary pulmonary hypertension: guidelines for short-term drug testing. J Am Coll Cardiol 1991; 18(5):1323-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Barst RJ. Treatment of primary pulmonary hypertension with continuous intravenous prostacyclin. Heart 1997;77:299-301.PubMedGoogle Scholar
 13. McLaughlin VV, Genther DE, Panella MM, et al. Reduction in pulmonary vascular resistance with long-term prostacyclin therapy in primary pulmonary hypertension. N Engl J Med 1998;338:273-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Wax D, Garofano R, Barst RJ. Effects of long-term infusion of prostacyclin on exercise performance in patients with Primary Pulmonary Hypertension. Chest 1999;116:914-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Barst RJ, Rubin LJ, Long WA, et al. A comparison of continuous intravenous epoprostenol (prostacyclin) with conventional therapy for primary pulmonary hypertension. N Engl J Med 1996;334:296-301.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Moncada S, Korbut R, Bunting S, et al. Prostacyclin is a circulating hormone. Nature 1978;273:767-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Wensel R, Opitz CF, Ewert R, et al. Effects of iloprost inhalation on exercise capacity and ventilatory efficiency in patients with primary pulmonary hypertension. Circulation 200;101 (20):2388-92.Google Scholar
 18. Gerritsen J, Bij W van der, Boer WJ de, et al. Longtransplantatie op de kinderleeftijd. Tijdschr Kindergeneeskd 2000; 68:152-7.Google Scholar
 19. Rich S. Clinical insights into the pathogenesis of primary pulmonary hypertension. Chest 1998;114:237s-41s.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • P. P. Roeleveld
  • 1
 • M. Jongejan
 • R. M. F. Berger
 1. 1.

Personalised recommendations