Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 70, Issue 2, pp 213–216 | Cite as

Kennis over werking en mogelijke bijwerkingen van inhalatiemedicatie vaak onvoldoende bij ouders van kinderen met astma

 • A. W. A. Kamps
 • P. L. P. Brand
 • J. M. ten Berg-Vinke
 • R. J. Roorda
Artikelen
 • 65 Downloads

Samenvatting

Doel. Een indruk krijgen van de kennis van inhalatiemedicatie en de angst voor bijwerkingen bij ouders van kinderen met astma.

Opzet. Beschrijvend onderzoek.

Methode. 176 ouders van kinderen met astma die onderhoudsmedicatie gebruikten, vulden een vragenlijst in over de vermeende werking en bijwerkingen van inhalatiemedicatie. Bovendien beantwoordden zij een aantal stellingen over astma en over inhalatiemedicatie.

Resultaten. Alle ouders gaven aan dat zij ten tijde van het voorschrijven uitleg hadden gekregen over de werking van de inhalatiemedicatie. Bijna een kwart van de ouders wist niet aan te geven wat de werking was van bronchusverwijders. 40,9% was niet op de hoogte van het feit dat inhalatiecorticosteroïden (ics) ‘ontstekingsremmers’ zijn die klachten van astma kunnen voorkomen. De kennis over de werking van bronchusverwijders en/of van ics was niet geassocieerd aan de duur van het gebruik (respectievelijke odds ratios 0,97 (p = 0,53) en 1,0 (p = 0,97)). 25,7% van de ouders was bang voor bijwerkingen van de inhalatiemedicatie. Ouders die geen uitleg hadden gekregen over potentiële bijwerkingen waren significant vaker bang voor bijwerkingen (35,2%) dan ouders die hierover wel waren geïnformeerd (21,3%; p = 0,03, デ2-toets). 25,6% van de ouders is van mening dat medicijnen vrijwel geen invloed hebben op de klachten van astma. 29% denkt dat een antibioticumkuur nodig is als de klachten van astma toenemen.

Conclusie. Veel ouders van kinderen met astma zijn onvoldoende op de hoogte van de werking van inhalatiemedicatie. Bovendien bleek dat er bij veel ouders ten onrechte angst bestaat voor mogelijke bijwerkingen.

Summary

Objective. To assess knowledge and fear of side-effects of inhaled medication in parents of children with asthma.

Design. Descriptive study.

Method. 176 parents of children with asthma who used maintenance medication completed out a questionnaire on their knowledge of mode of action and side-effects of inhaled medication. They were also asked to answer a number of statements about asthma and inhaled medication.

Results. All parents reported that they had received information about the mode of action of inhaled medication at the time of prescription. One out of four parents did not adequately report the mode of action of bronchodilators, and 40.9% of parents were unaware of the fact that inhaled corticosteroids (ics) are anti-inflammatory drugs able to prevent symptoms of asthma. Knowledge of the mode of action of bronchodilators and ics was not associated with the duration of medication use (odds ratio 0.97 (p = 0.53), and 1.0 (p = 0.97), respectively). 25.7% of the parents were afraid of possible side-effects of inhaled medication. Parents who had not received information about possible side-effects had this fear significantly more often (35.2%) than parents who had been informed (21.3%; p = 0.02, chi-squared test). 25.6% of the parents felt that medication has virtually no value in the prevention of symptoms of asthma and 29.0% felt that an antibiotic is needed when symptoms of asthma increase.

Conclusions. Many parents of children with asthma have insufficient knowledge of the mode of action of inhaled medication, and fear possible side-effects of inhaled medication.

Literatuur

 1. Hoekstra MO. Behandeling van astma bij kinderen; herziene richtlijnen van kinderlongartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141:2223-9.PubMedGoogle Scholar
 2. Dirksen WJ, Geijer RMM, Haan M de, et al. nhg-standaard astma bij kinderen. Huisarts en Wetenschap 1998;41:130-43.Google Scholar
 3. Goodman DC, Lozano P, Stukel TA, et al. Has asthma medication use in children become more frequent, more appropriate, or both? Pediatrics 1999;104:187-94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Boulet LP. Perception of the role and potential side effects of inhaled corticosteroids among asthmatic patients. Chest 1998;113:587-92.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Donnelly JE, Donnelly WJ, Thong YH. Inadequate parental understanding of asthma medications. Ann Allergy 1989; 62:337-41.PubMedGoogle Scholar
 6. Simon HK. Caregiver knowledge and delivery of a commonly prescribed medication (albuterol) for children. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153:615-8.PubMedGoogle Scholar
 7. Brand PLP, Aalderen WMC van. Astma bij jonge kinderen: verschillen in therapie tussen huisartsen en kinderartsen, en beloop van klachten in 1-2,5 jaar. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1501-4.PubMedGoogle Scholar
 8. Brand PLP, Kimpen JLL, Gerritsen J, et al. Antibiotica voorschrijven bij kinderen met exacerbaties van luchtwegklachten? Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140:913-6.PubMedGoogle Scholar
 9. Barnes PJ, Pedersen S, Busse W. Efficacy and safety of inhaled corticosteroids. New developments. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:S1-53.PubMedGoogle Scholar
 10. Brand PLP, Hendriks JJE, Vaessen-Verberne AAPH. Inhalatiecorticosteroïden en de groei van kinderen met astma. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2041-5.PubMedGoogle Scholar
 11. Brand PLP. Inhaled corticosteroids reduce growth. Or do they? Eur Respir J 2001;17:287-94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Pedersen S. Safety aspects of corticosteroids in children. Eur Respir Rev 1994;4:33-43.Google Scholar
 13. Brand PLP, Aalderen WMC van, Gerritsen J. Systemische bijwerkingen van inhalatiesteroïden: een literatuuroverzicht. Tijdschr Kindergeneeskd 1994;62:261-5.Google Scholar
 14. Agertoft L, Pedersen S. Effect of long-term treatment with inhaled budesonide on adult height in children with asthma. N Engl J Med 2000;343:1064-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Brewis RA. Patient education, self management plans and peak flow measurement. Respir Med 1991;85:457-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Evans D. To help patients control asthma the clinician must be a good listener and teacher. Thorax 1993;48:685-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Coutts JAP, Gibson NA, Paton JY. Measuring compliance with inhaled medication in asthma. Arch Dis Child 1992;67: 332-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Gibson NA, Ferguson AE, Aitchison TC, et al. Compliance with inhaled asthma medication in preschool children. Thorax 1995;50:1274-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Milgrom H, Bender B, Ackerson L, et al. Noncompliance and treatment failure in children with asthma. J Allergy Clin Immunol 1996;98:1051-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Bender B, Milgrom H, Rand C, et al. Psychological factors associated with medication nonadherence in asthmatic children. J Asthma 1998;35:347-53.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • A. W. A. Kamps
  • 1
 • P. L. P. Brand
 • J. M. ten Berg-Vinke
 • R. J. Roorda
 1. 1.

Personalised recommendations