Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 70, Issue 3, pp 152–156 | Cite as

Oor- en gehoorproblemen bij het syndroom van Turner

 • I. Dhooge
 • Ph. Heylbroeck
 • E. De Vel
 • B. Vinck
Artikelen

Samenvatting

Oor- en gehoorproblemen komen frequent voor bij het syndroom van Turner (ts). Bij kinderen staat recidiverende middenoorproblematiek op de voorgrond. Daarnaast wordt op jonge leeftijd reeds een voor ts specifiek perceptief gehoorverlies beschreven, bestaande uit een dip in de middenfrequenties. Op volwassen leeftijd treedt bij een belangrijk deel van de vrouwen met ts progressief perceptief gehoorverlies op. Gehoorverlies heeft een niet te onderschatten invloed op de kwaliteit van leven bij ts. Kennis van het voorkomen van de otologische en audiologische problematiek bij meisjes en vrouwen met ts bij de professionele hulpverlener is erg belangrijk. Zorgvuldige follow-up op kinderleeftijd is aangewezen om middenoorproblemen te detecteren en door adequate behandeling eventueel de evolutie naar blijvende gevolgen en geleidingsslechthorendheid tegen te gaan. Verdere follow-up is echter nodig om het ontstaan van perceptief gehoorverlies vast te stellen.

Summary

Ear and hearing disorders are common problems in Turner's syndrome. Several reports address the increased prevalence of middle ear disease during infancy and childhood. During adolescence sensorineural hearing loss can occur, usually described as a typical mid-frequency dip. Later in life a progressive high frequency sensorineural hearing loss can emerge. This leads in a considerable number of Turner females to social hearing problems. Careful follow-up during early childhood of children with Turner syndrome is therefore necessary to detect middle ear disease and prevent sequelae. However, continuing otological and audiological evaluations are mandatory even after resolution of middle ear disease to detect sensorineural hearing loss.

Literatuur

 1. Anderson H, Filipsson R, Fluur E, et al. Hearing impairment in Turner's syndrome. Acta Otolaryngologica 1969;247(suppl): 1-26.Google Scholar
 2. Watkin PM. Otological disease in Turner's syndrome. J Laryngol Otol 1989;103:731-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Sculerati N, Ledesma-Medine J, Finegold DN, Stool SE. Otitis media and hearing loss in Turner syndrome. Arch Otoloaryngol Head Neck Surg 1990;116:704-7.Google Scholar
 4. Leheup BP, Perrin Ph, Perrin C, Pierson M. Turner's syndrome. Signes otologiques et diagnostic précoce du syndrome de Turner. J Génet Hum 1988;36:315-21.PubMedGoogle Scholar
 5. Szpunar J, Rybak M. Middle ear disease in Turner's syndrome. Arch Otolaryngol 1968;87:52-8.Google Scholar
 6. Stenberg AE, Nylen O, Windh M, Hultcrantz M. Otological problems in children with Turner's syndrome. Hear Res 1998;124:85-90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Güngör N, Böke B, Belgin E, Tunçbilek E. High frequency hearing loss in Ullrich-Turner syndrome. Eur J Pediatr 2000;159:740-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Temtamy SA, Ghali I, Salam MA, et al. Karyotype/phenotype correlation in females with short stature. Clin Genet 1992; 41:147-51.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Barrenäs M, Nylen O, Hanson C. The influence on the hearing of the auricle, otitis media and hearing in Turner syndrome. Hear Res 1999;138:163-70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Hultcrantz M, Sylvén L. Turner's syndrome and hearing disorders in women aged 16-34. Hear Res 1997;03:69-74.CrossRefGoogle Scholar
 11. Barrenäs M, Landin-Wilhelmsen K, Hanson C. Ear and hearing in relation to genotype and growth in Turner syndrome. Hear Res 2000;144:21-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Hultcrantz M, Sylven L, Borg E. Ear and hearing problems in 44 middle-aged women with Turner syndrome. Hear Res 1994;76:127-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Stenberg AE, Sylven L, Levelind C, Hultcrantz M. Submitted to Scand Audiol, 2001Google Scholar
 14. Wide Boman U, Moller A, Albetsson-Wikland K. Psychological aspects of Turners syndrome. J Psychosom Obstet Gynecol 1998;19:1-18.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations