Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 70, Issue 4, pp 96–101 | Cite as

Serie wetensc happelijk onderzoek

Infecties met dna-virussen na stamceltransplantatie: virologische en immunologische diagnostiek en therapie
 • J. M. Vossen
 • M. J. D. van Tol
Artikelen
 • 11 Downloads

Samenvatting

Na allogene hemopoëtische stamceltransplantatie volgt een maandenlange periode van immuundeficiëntie bij de ontvanger. Deze immuundeficiëntie is zowel ernstiger als langer bij de ontvanger van een T-cel gedepleteerd transplantaat van een andere donor dan een hla-identieke broer of zuster. In het afgelopen decennium, waarin progressief meer transplantaties van dit type werden verricht, werd een sterke toename gezien van vaak dodelijk verlopende infecties met ebv en adenovirussen. Deze dna-virussen worden bij een immuuncompetent persoon in latente staat gehouden door specifieke T- en B-cellulaire immuunreacties. Omdat deze immuunreacties na een T-cel gedepleteerde transplantatie bij de ontvanger ontbreken en de de novo ontwikkeling ervan vele maanden in beslag neemt, leiden reactivaties c.q. infecties met die dna-virussen vaak tot een ernstige ziekte met dodelijke afloop.

Een van de onderzoekslijnen van de subafdeling ihoba (Immunologie/Hematologie/Oncologie/Beenmergtransplantatie/Auto-immuunziekten) richt zich op snelle en zeer gevoelige diagnostiek van virusreactivatie, op longitudinaal en specifiek meten van antivirale immunologische afweer en op tijdige antivirale therapie. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling Medische Virologie en met pediatrische transplantatiecentra in Nederland en andere landen van Europa.

In het kader van dit onderzoek worden nieuwe, uiterst gevoelige technieken, ontwikkeld voor diagnostiek, zoals rq-pcr (real-time quantitative polymerase chain reaction) en tetramere hla-peptidecomplexen voor het kwantificeren van virusspecifieke T-cellen, en specifieke therapieën, zoals monoklonale antistoffen en virusspecifieke cytotoxische T-cellen, uitgetest.

Summary

The recipient of an allogeneic haematopoietic stem cell graft suffers from an immune deficiency, which lasts several months after transplantation. The immune deficiency is more severe as well as prolonged following a graft from an other donor than an hla-identical sibling and after T-cell depletion of the graft. The latter type of transplantations has been performed with increasing frequency in the past decade. This coincided with an increasing number of frequently lethal infections with ebv and adenoviruses. These dna-viruses are kept in a state of latency by specific T- and B-cellular immune reactions, in case of an immunocompetent host. Because such immunological reactions are absent in the recipient shortly after a T-cell depleted graft, and because the recovery of these reactions from the outgrowth of precursor T- and B-cells of donor origin takes several months, dna-viruses get the opportunity to expand and cause severe infections.

Of the different research topics of the department of immunology, haemato-oncology, bone marrow transplantation and autoimmune diseases (ihoba) one focuses on rapid and sensitive virological diagnosis and on follow-up of specific antiviral immunity in the graft recipient. The aim of these longitudinal investigations is to administer pre-emptive antiviral treatment, if necessary. This research programme is carried out in close co-operation with the department of Medical Virology in Leiden and with paediatric transplant centres in the Netherlands and other countries of Europe. For this purpose a novel, extremely sensitive technique, i.e. a real-time quantitative polymerase chain reaction (rq-pcr) for the diagnosis of the viral (dna) load in plasma has been developed. Besides that, tetrameric hla-peptide complexes for the quantification of virus-specific T-cells in the blood of the host will be tested, and specific antiviral therapy, using monoclonal antibodies and virus-specific cytotoxic T-cells will be tried.

Literatuur

 1. Storek J, Witherspoon RP. Immunological reconstruction after hematopoietic stem cell transplantation. In: Atkinson K, ed. Clinical bone marrow and blood stem cell transplantation. Cambridge: Cambridge University Press, 2000;111-46.Google Scholar
 2. Labadie J, Tol MJD van, Dijkstra NH, et al. Transfer of specific immunity from donor to recipient of an allogeneic bone marrow graft: effect of conditioning on the specific immune response of the graft recipient. Br J Haematol 1992;80:381-90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Walter EA, Bowden RA. Infection in bone marrow transplant recipient. Infect Dis Clin North Am 1995;9:823-47.PubMedGoogle Scholar
 4. Wasserman R, August CS, Plotkin SA. Viral infections in pediatric bone marrow transplant patients. Pediatr Infect Dis J 1988;7:109-15.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Wingard JR. Viral infections in leukemia and bone marrow transplant patients. Leuk Lymphoma 1993;11(suppl 2):115-25.PubMedGoogle Scholar
 6. Dini G, Castagnola E, Comoli P, et al. Infections after stem cell transplantation in children: state of the art and recommendations. Bone Marrow Tranplant 2001;28(suppl 1):S18-S21.CrossRefGoogle Scholar
 7. Shapiro S, McClain K, Frizzera G, et al. Epstein-Barr virus associated B cell lymphoproliferative disorders following bone marrow transplantation. Blood 1988;71:1234-43.PubMedGoogle Scholar
 8. Zutter MM, Martin DJ, Sale GE, et al. Epstein-Barr virus lymphoproliferation after bone marrow transplantation. Blood 1988;72:520-9.PubMedGoogle Scholar
 9. Gerritsen EJA, Stam ED, Hermans J, et al. Risk factors for developing EBV-related B cell lymphoproliferative disorders (BLPD) after non-HLA-identical BMT in children. Bone Marrow Transplant 1996;18:377-82.PubMedGoogle Scholar
 10. Flomenberg P, Babbitt J, Drobyski WR, et al. Increasing incidence of adenovirus disease in bone marrow transplant recipients. J Infect Dis 1994;169:775-81.PubMedGoogle Scholar
 11. Howard DS, Phillips II GL, Reece DE, et al. Adenovirus infections in hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect Dis 1999;29:1494-1501.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Hale GA, Heslop SE, Krance RA, et al. Adenovirus infection after pediatric bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1999;23:277-82.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Carret A-S, Feugier P, Lemeins V, et al. Adenovirus infection in bone marrow transplant recipients: increasing incidence and therapeutic problems. Bone Marrow Transplant 1997;(P676): S170.Google Scholar
 14. Niesters HGM, Esser J van, Fries E, et al. Development of a real time quantative assay for detection of Epstein-Barr virus. J Clin Microbiol 2000;38:712-5.PubMedGoogle Scholar
 15. Esser JWJ van, Holt B van der, Meijer E, et al. Epstein-Barr virus (EBV) reactivation is a frequent event after allogeneic stem cell transplantation (SCT) and quantatively predicts EBV-lymphoproliferative disease following T-cell-depleted SCT. Blood 2001;98:972-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Callan MFC, Tan L, Annels N, et al. Direct visualization of antigen-specific CD8+ T-cells during the primary immune response to Epstein-Barr virus in vivo. J Exp Med 1998;187:1395-1402.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Hierholzer JC. Adenoviruses in the immunocompromized host. Clin Microbiol Rev 1992;5:262-74.PubMedGoogle Scholar
 18. Wold WSM, Doronin K, Toth K, et al. Immune responses to adenoviruses: viral evasion mechanisms and their implications for the clinic. Curr Opin Immunol 1999;1:80-386.Google Scholar
 19. Echavarria M, Forman M, Tol MJ van, et al. Prediction of severe disseminated adenovirus infection by serum PCR. Lancet 2001;358:384-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Lankester AC, Tol MJD van, Claas ECJ, et al. Quantification of adenovirus DNA in plasma: a role in management of stem cell graft recipients. J Clin Microbiol 2001 (in press).Google Scholar
 21. Altan JD, Moss PAH, Goulder PJR, et al. Phenotypic analysis of antigen-specific T lymphocytes. Science 1996;274:94-6.CrossRefGoogle Scholar
 22. Prakken B, Wauben M, Genini D, et al. Articficial antigen-presenting cells as a tool to exploit the immune “synapse”. Nat Med 2000;6:1406-10.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • J. M. Vossen
  • 1
 • M. J. D. van Tol
 1. 1.

Personalised recommendations