Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 70, Issue 6, pp 4–10 | Cite as

Kinderen met recidiverende infecties

 • E. A. M. Sanders
 • C. M. R. Weemaes
 • E. J. A. Gerritsen
 • E. de Vries
Artikelen
 • 107 Downloads

Samenvatting

Antistofdeficiënties zijn verreweg de meest voorkomende primaire immuundeficiënties bij kinderen, complementdeficiënties zijn zeldzaam. De kinderen presenteren zich meestal met recidiverende luchtweginfecties. Omdat het bestaan van een antistofdeficiëntie of complementdeficiëntie op basis van de klinische presentatie niet altijd uit te sluiten is, dient laagdrempelig laboratoriumonderzoek ingezet te worden, ondanks de wetenschap dat dit vaak niet afwijkend is. Onderkennen van een immuundeficiëntie heeft namelijk grote invloed op de kwaliteit van leven van het kind. Gericht beleid voorkomt bovendien ernstige complicaties op de langere termijn.

Summary

Antibody deficiencies are by far the most common primary immunodeficiency in pediatrics. Complement deficiency is rare. Most children present with recurrent respiratory tract infections. Because the presence of immunodeficiency is difficult to exclude from clinical presentation, a low threshold should be used to perform laboratory evaluation, even with the knowledge that in many cases the results will be normal. This because early recognition of immunodeficiency may have great impact on the quality of life and because early intervention prevents serious complications.

Literatuur

 1. Rosen FS, Cooper MD, Wedgwood RJP. Medical progress: The primary immunodeficiency's. N Engl J Med 1995;333:431-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Buckley RH. Advances in immunology: Primary immunodeficiency diseases due to defects in lymphocytes. N Engl J Med 2000;343:1313-24.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Cunningham-Rundles C. Clinical and immunological analysis of 103 patients with common variable immunodeficiency. J Clin Immunol 1989;9:22-33.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Herrod HG. Clinical significance of IgG subclasses. Curr Opin Pediatr 1993;5:696-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Rijkers GT, Sanders EAM, Zegers BJM. Anti-polysaccharide antibody deficiency states. Immunodeficiency 1993;5:1-21.PubMedGoogle Scholar
 6. Sorensen RU, Moore CM. Antibody deficiency syndromes. Pediatr Clin North Am 2000;47:1225-52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Siegert CEH, Es LA van, Daha MR. Het complementsysteem en de klinische gevolgen van stoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140:2268-73.PubMedGoogle Scholar
 8. Walport MJ. Advances in immunology: Complement (First of two parts). N Engl J Med 2001;344:1058-66.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Walport MJ. Advances in immunology: Complement (Second of two parts). N Engl J Med 2001;344:1140-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Woroniecka M, Ballow M. Office evaluation of children with recurrentinfection. Pediatr Clin North Am 2000;47:1211-24.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Vries E de, Kuijpers TW, Tol MJD van, et al. Immunologie in de medische praktijk. XXXIV. Diagnostiek bij het vermoeden van een afweerstoornis: inleiding. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;146: 2192-6.Google Scholar
 12. Vries E de, Kuijpers TW, Tol MJD van, et al. Immunologie in de medische praktijk. XXXV. Diagnostiek bij het vermoeden van een afweerstoornis: onderzoeksprotocollen voor patiënten met opportunistische of recidiverende ernstige infecties, sterke vermagering en niet-gedijen (`failure to thrive’). Ned Tijdschr Geneeskd 2000;46:2197-203.Google Scholar
 13. Stiehm ER, Chin TW, Haas A, Peerless AG. Infectious complications of the primary immunodeficiencies. Clin Immunol Immunopathol 1986;40:69-86.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Ambrosino DM, Siber GR, Chilmonczyk JB, et al. An immunodeficiency characterized by impaired antibody responses to polysaccharide. N Engl J Med 1987;316:1175-9.CrossRefGoogle Scholar
 15. Wood P, Smith E, Hazelwood M, et al. Atypical btk deficiency presenting with slective antipolysaccharide antibody deficiency in the presence of normal serum immunoglobulins. J Allergy Clin Immunol 2000;105 (suppl):219-22.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • E. A. M. Sanders
  • 1
 • C. M. R. Weemaes
 • E. J. A. Gerritsen
 • E. de Vries
 1. 1.

Personalised recommendations