Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 68, Issue 6, pp 15–22 | Cite as

De neuromotorische ontwikkeling van het prematuur geboren kind

Diagnostiek en interventie
 • L. de Groot
 • M. W. G. Nijhuis-van der Sanden
 • J. Samsom
Artikelen
 • 399 Downloads

Samenvatting

Het motorisch gedrag van het jonge kind kan worden gezien als een afspiegeling van zijn neurologisch functioneren. Nauwkeurige observatie van de spontane motoriek maar ook de alertheid en gedragsregulatie van het prematuur geboren kind zijn prognostisch van grote betekenis. De manier en vooral de kwaliteit waarmee het kind reageert op diverse uitgelokte stimuli zijn een aanwijzing voor zijn latere functioneren. Vroege opsporing van stoornissen in de motoriek geven ons de mogelijkheid om eventueel te interveniëren in een periode waarin het goed mogelijk is de ontwikkeling te beïnvloeden. Een goed gestructureerde follow-up van kinderen met een verhoogd risico is daarom noodzakelijk. In dit artikel worden de verschillende motorische tests kort besproken. Vroegtijdige interventie kan corrigerend, ondersteunend en preventief werken in een poging deviaties van de motoriek te voorkomen of te miniseren.

Summary

The motor behavior of the young infant should be regarded as a reflexion or representation of the nervous system. Close observation of spontaneous movements and also the reaction to elicited movements can give the experienced examiner an impression of the well being and neurological functioning of the infant.

The assessment and study of motor development is a sensitive parameter to identify infants at risk for developmental deviances. Well regulated and structured follow-up of preterm infants is essential for early recognition and intervention. In this paper different assessments, tests and screening methods used in the Netherlands are discussed and early intervention techniques are presented.

Literatuur

 1. Thelen E. Motor development: A new synthesis. Am J Psych 1999;50:79-95.Google Scholar
 2. Hadders-Algra M, Touwen BCL. Perinatal events and soft neurological signs in neurobehavioural outcome studies. Dev Neuropsych 2000 (in press).Google Scholar
 3. Anand KJS. Clinical importance and stress in preterm neonates. Biol Neonate 1998;73:1-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Groot L de, Hoek AM van der, Hopkins B, Touwen BCL. Development of the relationship between active and passive muscle power in preterms after term age. Neuroped 1992;23:298-305.CrossRefGoogle Scholar
 5. Touwen BCL, Hadders-Algra M. Hyperextension of neck, trunk and shoulderretraction in infancy – a prognostic study. Neuroped 1983;14:202-5.CrossRefGoogle Scholar
 6. Groot L de, Hoek AM van der, Hopkins B, Touwen BCL. Development of muscle power in preterm infants: individual trajectories. Neuroped 1993;24:68-74.CrossRefGoogle Scholar
 7. Plantinga Y, Perdok J, Groot L de. Hand function in low-risk infants: the relation with muscle power regulation. Dev Med Child Neurol 1997;39:6-11.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Groot L de, Hopkins B, Touwen BCL. Muscle power, sitting unsupported and trunk rotation in preterm infants. Early Hum Dev 1995;43:37-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Groot L de, Groot C de, Hopkins B. An instrument to measure independent walking: differences between fullterm and preterm infants. J Child Neurol 1997;12:37-41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Groot L de, Hopkins B, Touwen BCL. Motor asymmetries in preterm infants at 18 weeks corrected age and outcomes at 1 year. Early Hum Dev 1997;48:35-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Hadders-Algra M, Brogren E, Forssberg H, et al. Development of postural control. Neurosc and Biobehav Rev 1998;22,4:502-6.Google Scholar
 12. Wijnroks L. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen: The development of social and cognitive competence in preterm infants. Groningen: Stichting Kinderstudies, 1994.Google Scholar
 13. Leiner HC, Leiner AL, Dow RS. Cognitive and language functions of the human cerebellum. Trends in Neurosc 1993:444-7.Google Scholar
 14. Groot L de. Annotation: Posture and motility in preterm infants. Dev Med Child Neurol 2000;42:65-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Whitmore K, Bax M. Screening or examining. Dev Med Child Neurol 1998;30:673-82.Google Scholar
 16. Briet J, van Baar A, Sondaar M. Screening en diagnostisch onderzoek van cognitieve ontwikkelingsstoornissen en interventiemogelijkheden. Nederlands Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2000 (in druk).Google Scholar
 17. Prechtl HFR. The neurological examination of the fullterm newborn infant. London: Simp Heinemann, 1977.Google Scholar
 18. Dubowitz LMS, Dubowitz V, Goldberg C. Clinical assessment of gestational age in the newborn infant. J Pediatr 1970;77:1-10.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Touwen BCL. De neurologische ontwikkeling van de zuigeling. Utrecht: Bohn Scheltema Holkema, 1984.Google Scholar
 20. Touwen BCL. The Examination of the child with minor neurological dysfunction. 2nd ed. In: Clinics in Developmental Medicine no 71. SIMP, London, Blackwell/Lippincott, 1979.Google Scholar
 21. Groot L de. Posture and motility in preterm infants. Amsterdam, VU University Press.Google Scholar
 22. Prechtl HFR, Einspieler C, Cioni G, et al. An early marker for neurological deficits after perinatal brain lesions. Lancet 1997;349:1361-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Hadders-Algra M. De beoordeling van spontane motoriek van jonge baby's: een doeltreffende methode voor de opsporing van hersenfunctiestoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 14,17:816-20.Google Scholar
 24. Meulen BF van de, Smrkovsky M, Bayley Ontwikkelingsschalen. Lisse: Swets Zeitlinger, 1983.Google Scholar
 25. Piper M, Darrah J. Alberta infant motor scale AIMS. Motor assessment of the developing child. Philadelphia: Sanders, 1994.Google Scholar
 26. Henderson SE, Sugden DA. Movement assessment battery for children. London: Psychological Corporation, 1992.Google Scholar
 27. Smits-Engelsman BCM. Movement assessment battery for children. Nederlandse bewerking. Lisse: Swets Zeitlinger, 1998.Google Scholar
 28. Russell D, Rosenbaum PL, Gowland C, et al. Manual for the gross motor function measure. Hamilton: McMaster University, 1993.Google Scholar
 29. Murdoch DR, Darlow BA. Handling during neonatal intensive care. Arch Dis Child 1984;59:957-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. Bada HS, Korones SB. Frequent handling in the neonatal intensive care unit and intraventricular hemorrage. J Pediatr 1990;117,126-31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Groot L de. Vroege interventie bij de prematuur geborene: noodzaak of mode? Kinderen in Beweging. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1992.Google Scholar
 32. Korner SA, Lane NM, Berry KL, Rho JM, Brown BW. Sleep enhanced and irritability reduced inn preterm infants: differential efficacy of three types of waterbeds. Develop Behav Pediatr 1990;11,240-6.Google Scholar
 33. Whitelaw A. Kangaroo baby care: just a nice experience or an important advance for preterm infants? Pediatrics 1990;85,604-5.PubMedGoogle Scholar
 34. Werner EE. The concept of risk from a developmental perspective. Adv Spec Educ 1986;5:1-23.Google Scholar
 35. Matilainen R. The value of correction for age in the assessment of prematurely born children. Early Hum Dev 1987;15:257-64.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • L. de Groot
  • 1
 • M. W. G. Nijhuis-van der Sanden
 • J. Samsom
 1. 1.

Personalised recommendations