Advertisement

Pallium

, 9:145 | Cite as

Keurmerk voor palliatieve units

Korte berichten
  • 19 Downloads

Abstract

BUNNIK - Het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland heeft een kwaliteitssysteem voor palliatieve units in verpleeghuizen ontwikkeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations