Advertisement

Pallium

, Volume 9, Issue 4, pp 137–137 | Cite as

Euthanasiepraktijk stelt helemaal niet gerust

  • Hans van Dam
Uit het land
  • 10 Downloads

Abstract

De uitkomsten van het vierde grootschalige onderzoek naar de praktijk van euthanasie dat op 10 mei verscheen, zijn als geruststellend gepresenteerd. Belangrijkste argumenten hiervoor: het aantal meldingen is fors gestegen, van 54 procent in 2001 tot 80 procent nu, het aantal euthanasiegevallen is gedaald van 3.800 in 2001 tot 2.400 nu en de indicaties zijn min of meer dezelfde gebleven; er is dus geen slippery slope, het steeds gemakkelijker toepassen van euthanasie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Hans van Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations