Advertisement

Pallium

, Volume 9, Issue 4, pp 123–124 | Cite as

Muziektherapie als ondersteuning

Steeds meer muziektherapeuten in Nederlandse hospices en verpleeghuizen
  • Dorothé van der Hoeven
Artikelen
  • 353 Downloads

Abstract

Er is muziek om bij te ontspannen en om bij te joggen. Muziek om bij te werken en om bij te verwerken, klanken die helpen bij het herinneren en bij het vergeten. Muziek om bij stil te worden en om bij uit je dak te gaan. Er is uw en mijn muziek, vreemde en vertrouwde. Er is een leven lang muziek: van het wiegeliedje voor de baby tot de muziek die een stervende wil horen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Dorothé van der Hoeven
    • 1
    • 2
  1. 1.Dorothé van der Hoeven is als muziektherapeut verbonden aan het UMC Utrechthet Academisch hospice Demeter
  2. 2.

Personalised recommendations