Advertisement

Pallium

, Volume 9, Issue 4, pp 108–108 | Cite as

Minder focussen op terminale fase

Korte berichten
  • 17 Downloads

Abstract

DEN HAAG – Wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreft, moeten curatieve en palliatieve zorg meer hand in hand gaan lopen. Staatssecretaris Jet Bussemaker schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De focus op de terminale fase bood in de pioniersfase wellicht een nuttig kader voor het palliatieve-zorgveld, voor de toekomst is een andere insteek vereist.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations