Advertisement

Pallium

, 9:79 | Cite as

Woorden verbeelden

 • Margriet Gordijn
Artikelen
 • 179 Downloads

Abstract

Creatieve therapie binnen de oncologische psychosociale zorg levert op zijn geheel eigen wijze een bijdrage aan het welzijn van de oncologiepatiënt in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.Wanneer in de behandeling van kanker curatie niet meer het doel is, zal de patiënt moeten gaan zoeken naar nieuwe betekenissen in zijn leven binnen een ziekteproces dat continu voortschrijdt en in intensiteit toeneemt. Welke betekenis en functie kan creatieve therapie voor deze patiënten hebben?

Literatuur

 1. Denton S. Kanker en veranderd lichaamsbeeld. TVZ vakblad voor verpleegkundigen 7/1992.Google Scholar
 2. Wanrooij B S, Koelewijn M. Palliatieve zorg. Houten, 2007.Google Scholar
 3. Holzenspies C,Taal J, Mes E. Kanker in Beeld verwerking door creatieve expressie. Uitgave Stichting Kanker in Beeld 2003.Google Scholar
 4. Haes J, Gualthérie van Weezel L, Sanderman R, van de Wiel H. Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Van Gorcum Assen, 2001.Google Scholar
 5. Schrameyer F, Brunenberg W. Psychosociale zorg bij kankerpatiënten: patiënten en hulpverleners over problemen en hulpaanbod. Utrecht: Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid, 1992.Google Scholar
 6. Warnars-Kleverlaan N, Zwart K, Mes E. Kanker in beeld, verwerking door creatieve expressie. Uitgave Stichting Kanker in Beeld,1998.Google Scholar
 7. Yang W, van der meer A, Cats A. Kanker: eindigheid, zin, spiritualiteit. Ontweken aspecten van de psychosociale oncologie. Nijmegen 1997.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Margriet Gordijn
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations