Advertisement

Pallium

, 9:58 | Cite as

Indringende tekeningen en gedachten over doodgaan

  • Ignace Schretlen
Artikelen
  • 9 Downloads

Abstract

Leven als zodanig heeft geen vorm, geen contouren. Lijden ook niet en doodgaan evenmin. Pas wanneer leven, lijden en doorgaan vorm krijgen in één persoon – in jou – ontstaan contouren. Ik teken jouw contouren, maar in werkelijkheid bestaan er natuurlijk geen zwarte contourlijnen. Een tekening – mag dat duidelijk zijn – gaat in wezen nooit verder dan de verbeelding. De contouren die op papier verschijnen, komen voort uit mijn verbeelding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Ignace Schretlen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations