Advertisement

Pallium

, 9:37 | Cite as

Netwerkcoördinator vertrekt

Korte berichten
  • 3 Downloads

Abstract

UTRECHT - Anke Prins, één van de langst zittende coördinatoren van een regionaal netwerk palliatieve zorg, houdt in mei op met haar werk. “Ik wil het wat rustiger aan gaan doen”, zegt ze, na zo’n zeven jaar coördinatorschap.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations