Advertisement

Pallium

, Volume 8, Issue 5, pp 155–155 | Cite as

Programma ZonMw 2006-2009

Korte berichten
  • 6 Downloads

Samenvatting

DEN HAAG – Voor de zomervakantie heeft ZonMw het Programma Palliatieve Zorg 2006-2009 ter goedkeuring aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgelegd. In het programma wordt aangegeven welke thema’s prioriteit krijgen in het door ZonMw gefinancierde onderzoek van palliatieve zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations